Dunajské mosty

Starý most bol 80 rokov jediný, dnes sa pripravuje stavba piateho a hovorí sa už o šiestom

Ľudmila Lipianska - Dunaj je nesporne dôležitou vodnou cestou v Európe. Ako každá cesta nielen spája, ale aj rozdeľuje územie, ktorým preteká. Človek sa oddávna usiloval spojiť rozdelené a vymyslel mosty. Technicky a architektonicky sú najzaujímavejšie práve tie, ktoré spájajú brehy vodných tokov, rieku Dunaj nevynímajúc. Prvý bratislavský most postavili v blízkosti dnešného hotela Devín v 15. storočí, bol drevený a neprežil prvú zimu. Potom tu v 18. storočí existoval unikátny kyvadlový most. Dnešný Starý most začal slúžiť v roku 1891. Stavali ho dvadsať rokov a do roku 1972 bol jediným mostom, spájajúcim oba brehy rieky, na ktorých sa rozrastalo jediné mesto.

Piaty bratislavský most prichádza v najvyššom čase

Dnes má Bratislava štyri mosty: Starý most (1891), Nový most (1972), prvý diaľničný most - Prístavný (1985) a ďalší diaľničný Most Lafranconi (1992). Hoci sa pôvodne predpokladalo, že ich kapacita bude postačovať aspoň do roku 2010, vyčerpala sa podstatne skôr. Už pred piatimi rokmi pocítili obyvatelia Petržalky na vlastnej koži, ako sa predlžuje čas potrebný na cestu do centra a ostatných častí mesta. Príčin bolo hneď niekoľko: na pravom brehu mesta ...

Most s trolejbusovou dopravou

Pôjde o najväčší oblúkový most na celom úseku Dunaja. Nosnú konštrukciu tvoria dva oblúky, na ktoré ...

Projekt na záchranu Starého mosta

Na získanie úplného obrazu o nevyhnutnosti rýchlej výstavby piateho mosta treba ešte

Kapacita bratislavských mostov:

Starý most 17-tisíc vozidiel/24 hod
Nový most 37-tisíc vozidiel/24 hod
Prístavný most 80-tisíc vozidiel/24 hod
Most Lafranconi 41-tisíc vozidiel/24 hod
Košický most 37-tisíc vozidiel/24 hod

poukázať na fakt, že dopravnú situáciu v Bratislave môže skomplikovať aj Starý most, ktorý je v kritickom stave a mal by sa rekonštruovať. Vyskytli sa dokonca aj úvahy o jeho ...

Štúrovo - Ostrihom: najlacnejší most cez Dunaj

Kto sa ešte neviezol kompou zo Štúrova do Ostrihomu alebo naopak, mal by sa poponáhľať. Po desaťročnej diskusii sa konečne dospelo k záveru, že sa začne s obnovou tunajšieho mosta Márie Valérie. Ten bol v prevádzke v rokoch ...
Už teraz je zrejmé, že na Dunaji musia čoskoro pribudnúť ďalšie mosty. Ich potreba je akútna predovšetkým v Bratislave, kde sa uvažuje o postavení šiesteho mosta v okolí Slovnaftu, a časom pravdepodobne aj v okolí Devína. Aj v priestore Komárno - Bratislava sa bude musieť vybudovať veľkokapacitný diaľničný most cez Dunaj.

(Profit 31/2000)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.
  • Dve výročia najstaršieho bratislavského mosta
  • Bratislavské mosty
  • Starý most v Bratislave

  • Strana vytvorená : 2. X. 2000

    Späť na " Bratislavský železničný uzol "