Bratislavské železničné zaujímavosti

Výhodná poloha Bratislavy na križovatke obchodných ciest, ako aj hospodárske faktory predurčili Bratislavu na to že v meste postavili prvú železnicu a železničnú križovatku v Uhorsku.

Prvý železničný zákon v Uhorsku. Prvé snahy o zavedenie železničnej dopravy na Slovensku sa datujú od r. 1836. Uhorský snem na zasadnutí v Bratislave v rokoch ...

Prvou konskou železnicou na Slovensku bola Bratislavsko-trnavská železnica postavená ..

Prvý parný vlak, železničný most, tunel, stanica. V nedeľu 20. 8. 1848 prišiel do Bratislavy prvý parný vlak ťahaný parným rušňom Bihár; v ten deň otvorili prevádzku Centrálnej uhorskej železnice na úseku Marchegg - Bratislava. V súvislosti s výstavbou železničnej trate sa v Bratislave vybudoval ...

Najstarším zachovaným obrazovým dokumentom s rušňom na parný pohon z čias prvej bratislavskej parostrojnej železničnej stanice je rytina L. Rohbocka z r.1857; zreteľne zachytáva dodnes existujúci násyp a prvú parostrojnú železničnú stanicu.

Unikátnu železnica s volským záprahom vybudovala akciová spoločnosť ...

Najvyšší rýchlostný rekord v histórii parnej trakcie u nás urobil 27. 8. 1964 rušňovodič Róbert Procházka z bratislavského rušňového depa na rýchlikovom parnom rušni Albatros. Dosiahol rýchlosť 162 km/h.

Prvý elektrický vlak prišiel do Bratislavy z Břeclavi 10. 11. 1967 o 10.30 hod.

Posledný parný vlak opustil bratislavskú filiálnu stanicu 17. 10. 1980 o 7,30 hod. Jeho slávnostná historická jazda sa skončila v Leopoldove, kde pre jej účastníkov pripravili výstavu parných. rušňov a modelov a odborný seminár o perspektívach železníc.

Pamätník rozvoja železničnej dopravy na Slovensku založili v Bratislave r. 1983. Expozícia sa buduje v historickej budove prvej parostrojnej železničnej stanice na Šancovej ulici l v Bratislave.

(Zdroj: 31 )

Šancová ul.
Bola tu handrová továreň Bunzl a Bianchi (č.d.3), s.č. pešiackych kasární, budova vojenskej väznice, Esterházyho záhrada s hostincom, kat. cintorín (Blumentálsky), filiálna stanica, delostrelecké kasárne a dobytčí trh. Ulica bola podstatne prebudovaná cca v r. 1975. Od r. 1985 je tu ...

Pražská ul.
Na Meszárosovom pláne mesta v ľavom vnútornom oblúku je zakreslená továreň Lippert, po pravej strane šesťkrát sklady, z posledného skladu lanovka do patrónovej továrne, hl. železničná stanica, tinel, oproti stanici pod Kalváriou Palugyay, pod ním vinohrady, hore šachta železničného tunela.

Kukučínova ul.
Pôvodne vinohrady, dnes radová domová zástavba z východnej časti a železničná trať (odstavná stanica) zo západnej strany. Na Mészárosovom pláne mesta z r. 1925 ľavá strana železnica "Do Dynamitky".
Rok
1933 - sa uvádza výstavba železničnej spojky, 1937 filiálna železničná stanica, Br. uhoľná spoločnosť, automobilové garáže št. železníc.

Lamač
1845 výstavba železničnej trate

Petržalka
1918 zriadenie podacej železničnej stanice

(Zdroj: 32 )

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

 

Strana vytvorená / Site created : 5. VI. 2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 3. VII. 2000

Späť na " Železničný uzol Bratislava "Späť na " Železničný uzol Bratislava "