Literárne zdroje / Book Sources
časť /section 1

Č.
No.
Autor/-i
Writer/-s
Názov
Title
Vydavateľ, rok
Producer,date
Signatúra v Univ. knižnici Bratislava Signatúra v knižnici Nár. techn. múzea v Prahe
1 ČSVTS 100 rokov Považskej železnice 1984 SD 80625  
2 ČIRČ A. Príspevok ku stavbe 1. uhorskej železnice Bratislava - Trnava (Z dejín vied a techniky na Slovensku V.) Bratislava 1969    
3 ENTNER Hanuš Začiatky železníc na Slovensku Praha 1959    
4 PAULÍNY A. K stavbám železníc na Slovensku v rokoch 1836 - 67 (Historické štúdie) Bratislava 1957    
5 ŠTĚPÁN M. Prehľadné dejiny čs. železníc Praha 1958    
6 VYKRUTÍK Z. Výstavba bratislavsko-trnavskej konskej železnice (práca ŠVOČ) Žilina 1975    
7 KLUBAL M. Stručné dejiny železničnej dopravy Slovenska Bratislava 1989    
8 MAREŠ V.
HOLAN E.
Kniha o železnici Nakladatelství Karel Synek / Praha 1936   B 12845
9 ČSD SVD Ukončenie parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku 1848 - 1980      
10 HOŘENÍ I.
JASINSKÝ I.
Konec parní trakce na Považské železnici(ŠVOČ VŠDS) Žilina apríl 1983    
11   125 rokov prevádzky na trati Gänserndorf - Marchegg - Devínska Nová Ves - Bratislava hl. st. 20. 8. 1848 - 20. 8. 1973 1973 SD 57050  
12 HONS Josef, prof. ing. U kolébky železných drah Dopravní nakladatelství Praha 1956 BD 10911  
13 HONS Josef, prof. ing. Pohádky silnic, mostů a tratí      
14 HONS Josef, prof. ing. Ohňový stroj      
15 HONS Josef, prof. ing. O tratích a mostech      
16 HONS Josef, prof. ing. Velká cesta Praha 1947    
17 HONS Josef, prof. ing. Kniha o dopravě      
18 RINGES Vladimír, Ing. Století železnic Nakladatelství Karel Synek/Praha 1938 19 B 6897
214 strán
 
19 RINGERS Naše dráhy v revoluci 1948 a ve válce v roku 1866      
20 PURKYNĚ Vývoj železnic na Slovensku      
21 HONS Josef, prof. ing. Dejiny dopravy      
22 CIELONTKO Rudolf
PAUER Ján
100 rokov železnice v Topoľčanoch Topoľčany 1981 22 B 47267  
23 PURGINA Ján Vývoj železníc na Slovensku od roku 1837 so zreteľom na Bratislavu Vydavateľstvo SAV Bratislava 1957 20 B 1644  
24 KLAPITA Marián
VAĽA Štefan, Ing.
TUŠER Andrej
100 rokov Košicko - bohumínskej železnice Vydavateľstvo Slavín Bratislava 1971 22 D 80100  
25 STRACH H. Geschichte der Eisenbahnen der Österreichisch - Ungarischen Monarchie 1898/1908 Wien , Těšín , Leipzig zväzok 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6 D 157,
C 256
26 KAIN A. A pozsony alagút Budapest 1903    
27 HONDL Jan Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok … 1920 - 1938    
28   Výroční zpráva podniku ČSD za rok 1946 Praha 1947    
29 PANÝR Jaroslav Přehledný železniční zeměpis Praha 1953    
30 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
31 BUBLINCOVÁ B., PhDr.
VRANOVÁ J., PhDr.
Bratislavské priority, maximá, kuriozity BIPS 1988    
32 HORVÁTH V., PhDr. Bratislavský topografický lexikon Tatran Bratislava 1990    
33 KREJČIŘÍK Mojmír, Ing. Po stopách našich železnic NADAS Praha 1991    
34 - 35 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
36 DANDA J. Naše železniční nádraží Praha 1988    
37 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
38   Encyklopédia Sovenska Bratislava 1988    
39 GINDL J. Z dejín horizontálnej dopravy v oblasti Štiavnického pohoria, VII Bratislava 1974    
40   Hlavná železnica Strážske - Prešov Bratislava 1943    
41 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
42 HONS Josef, prof. ing. Dejiny dopravy na území Československa Bratislava 1975    
43   Jednokolejná hlavní dráha Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom Praha 1929    
44 JOSEF D. Naše mosty historické a současné Praha 1984    
45 KONĚRZA J. Stavba jednokolejné hlavní dráhy z Handlové do Horné Štubně Praha 1933    
46 KONĚRZA J. Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala - Margecany Praha 1936    
47 MENCL J.
MENCL V.
Štolne a tunely Bratislava 1962    
48   Stavba jednokolejné hlavní dráhy Veselí nad Moravou - Myjava - Nové Mesto nad Váhom Praha 1927    
49 STREIT J. Tunely všech dob a zemědílů Praha 1946    
50 SVOBODA M. Začalo Topoľčany koněspřežkou Praha 1968    
51 HOLUB Z. a kol. 30 let socialistické dopravy v ČSSR NADAS Praha 1975    
52 WEINZETTL V. Výstavba umelých stavieb v traťovom úseku štátna hranica - Devínska Nová Ves - Bratislava Bratislava 1973    
53 HERUCOVÁ Marta 1. konská železnica v Uhorsku z Bratislavy do Trnavy 1840 - 1872 JM PRESS, Fedákova 24, 841 02 Bratislava 1993 SLB 9764 B 4056
54 - 56 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
57 PROCHÁZKA Miroslav Bratislava očami maliarov Bratislava 1954    
58 MEDNYANSKY A. Malebná cesta dolu Váhom Bratislava 1962    
59 - 64 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
65   Dejiny Bratislavy Bratislava 1978    
66 - 67 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
68 TŮMA J. Veľký obrazový atlas dopravy Bratislava 1984    
69   Technické pamiatky Bratislavy (Zborník Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti) Bratislava 1985    
70 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines  
71 TIBENSKÝ J. a kol. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku Bratislava 1988    
72 KRÁL Milan, Ing.
HABARDA Dušan, Doc. Ing., Csc.
Elektrická lokálna železnica Bratislava - Wien UNIAPRESS Bratislava 1992    
73 PLESNÍK Pavol a kol. Malá slovenská vlastiveda vydavateľstvo Obzor Bratislava 1989 30 B 11377  
74 - 77 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
78 ČSAV Malá československá encyklopedie Academia Praha 1987 22 B 58803
6 zväzkov
 
79   Slovenský náučný slovník Literárne a vedecké nakladateľstvo V. TILKOVSKÝ Bratislava - Praha 1932 20 C 125
6 zväzkov
 
80   ČSD (propagačný časopis Riaditeľstva železníc v Bratislave) 1932 - 1937 SC 590  
81   Cestovný poriadok ČSD / Bookish Timetable CSD 1964/5 - 1970/1, 1974/5, 1976/7 26 D 5296 / SD 1975  
Praha 1948, 1950, 1950/1, 1952, 1954/5, 1958/9, 1960/1, 1962/3, 1964/5, 1966/7, 1968/9, 1970/1, 1974/5, 1976/7, 1977/8 26 D 5296/
20 D 14132/
SD 19775
 
82   Cestovný poriadok pre Slovensko a Podkarpatskú Rus / Bookish Timetable for Slovakia Košice 1935/6 SG 7807  
83   Cestovný poriadok pre Slovensko a Podkarpatskú Rus / Bookish Timetable for Slovakia Prešov SG 4405  
84   Cestovný poriadok všetkých železníc na Slovensku a Podkarpatskej Rusi / Bookish Timetable on all railways in Slovakia Košice SG 5696  
85   Jízdní řád ČSD / Bookish Timetable CSD Praha 1955/6, 1959/60, 1961/2, 1963/4, 1964/5, 1965/6, 1967/8, 1971/2, 1973/4, 1975/6, 1977/8, 1985/6, 1987/8, 1989/90, 1992/3 BG 2366 / 19 G 12273 / 26 D 5298  
86   Jízdní řád železniční, poštovní a paroplavební republiky Československé / Bookish Timetable of Republic Czechoslovakia 1920, 1921 - 3, 1925, 1925/6, 1931, 1931/2, 1932, 1933, 1933/4, 1934/5 19 D 33171  
87   Oblastný cestovný poriadok ČSD-Slovensko / Bookish Timetable CSD-Slovakia Praha 1958/9, 1960/1, 1962/3, 1968/9, 1970/1, 1987/8, 1989/90, 1990/1, 1991/2, (?) 1992/3 SG 7664/
20 G 3124
 
88 PATURI Felix R. Kronika techniky Fortuna Print Bratislava 1993 SLB 9435  
89 - 100 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines

Nár. techn. múzeum v Prahe - predmetová signatúra: 625.1 + 626.2 (058)


Dokumenty uvedené tučným písmom vlastním.
Strana vytvorená / Site created : 14-XI-1999
Údaje aktualizované / Data Updated : 17-IX-2001
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/literat1.htm )