Skalité meno nezaprie

Kysucký región má rozlohu 934 km2 a žije tu 125000 obyvateľov. Má vybudovanú pomerne rozsiahlu železničnú aj cestnú infraštruktúru. Železničné trate merajú 78 kilometrov, z nich je 52 km elektrifikovaných, 47 km jednokoľajných a 31 km dvojkoľajných. Železničná trať, ktorá vedie cez tuto územie, tvorí v úseku Skalité -Zwardoń dôležitý medzinárodný paneurópsky multimodálny koridor.
V súčasnosti sa realizuje ďalšia časť modernizácie tohto VI. koridoru -- a to predelektrifikačné úpravy a elektrifikácia - Čadca - Skalité - Zwardoń. Po dokončení v roku 2001, bude celý elektrifikovaný a modernizovaný na rýchlosť 100 km/h v úseku Čadca - Skalité a rýchlosť 70 km/h v úseku Skalité - Zwardoń.
Modernizáciou sa zvýši priepustná výkonnosť tejto trate a hlavne normové zaťaženie vlakov na nej. ŽSR tu chcú voziť nákladné vlaky so záťažou až 1800 ton.
V Skalitom v lokalite Pod poľanou sa 26. apríla na trati zavŕtalo viac ako 50 chlapov V rámci predelektrifikačných úprav trate tu pracovníci TSS, a.s., Bratislava, Adotel-Hex, spol. s r.o., Žilina aj Mostného obvodu Bratislava zápasili s nástrahami, ktoré im Skalité pripravilo. Geologická skladba horniny na Skalitom je zložitá. Strieda sa tu klasická zemina s "rastlou" ako ju chlapi zvyknú nazývať - skalou. Kompaktnou a tvrdou. ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Späť na " Čadca - Skalité - Zwardoń " Posledné roky priniesli na Kysuciach mnoho zmien
Strana vytvorená / Site created : 3-VII-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 14-II-2004
( h129-2.htm )