Železničná trať / Railway line
Čadca - Zwardoń
napäťová sústava/Power supply: = 3 kV

Zoznam staníc / Station list

- 3. XI. 1884 - sprevádzkovanie trate Čadca - Skalité-Serafínov / line opening

( Zdroj/Source : 24 , 33 , 76/1/1993 , 89/26/1971 )

- 3. XI. 1884 - sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source : 24/11 (?), 89/20/1971 )

- prev. dĺžka : 20, 656km

( Zdroj/Source : 27/1925/605 )

Niekde už vlaky premávajú, pribudli však ďalšie obmedzenia (19. 11. 2004)

Preprava vlakmi ... je odstavená (19. 11. 2004)

Železničná doprava na viacerých úsekoch vylúčená (19. 11. 2004)

Železničná doprava ... je zastavená (19. 11. 2004)

Medzinárodné železničné koridory potrebujú efektívnejšiu prestavbu (18. 11. 2004)

Jubileum na Kysuciach

3. XI. 1884 bola sprevádzkovaná 21 km dlhá trať Čadca - Skalité-Serafínov ( ŽSR ) - Zwardoń ( PKP ).
Pre výstavbu tejto trate podľa viacerích zdrojov existovali 3 (dodnes nenájdené) projekty. Podľa prvého z nich mala trať odbočovať z Košicko-bohumínskej železnice v Mostoch u Jablůnkova, podľa druhého a tretieho projektu mala trať začínať v Čadci, pokračovať údolím Čierňanky a Skaliťanky trasou takmer totožnou so súčasnou do Skalitého a tunelom do poľského Zwardońa.
Trať však bola postavená menej finančne náročným spôsobom i keď s väčším stúpaním ( Čadca - Skalité 13 % a Skalité - Skalité-Serafínov št. hr. až 28 % ) na sedlo Zwardoń vo výške 660 m. n. m.
Najnáročnejší bol úsek v Skalitom, kde trať prechádza cez močaristý terén násypom, ktorý bol vyhotovovaný s hustou výdrevou, následne zasypávaný hrubším materiálom a hlinou zo zárezov vo svahoch na trati, ktorá bola po udlávení z protieróznych dôvodov zatrávnená. ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , upravená verzia: Ž-Semafor 23/94)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 181156 xx oo Čadca [ 127 , 128 ] Čaca; Csacza
__ _1, 8__ ______ __ most/bridge [ 127 ]  
__ _1, 95/281, 5 (127 ) ______ __ _o súbeh tratí / connection of lines 127 / 129  
_4 _4, 446 18165_ _o __ Svrčinovec z Svrčinovoc z.; Fenyvesszoros mh.
_7 _7, 021 181453 oo __ Čierne pri Čadci Čierne pri Čaci
10 _9, 521 18315_ _o __ Čierne pri Čadci zastávka  
__ 10, 3__ ______ __ most/bridge  
11 10, 590 184150 _o __ Čierne-Polesie z  
12 11, 806 ______ _o __ Skalité zastávka  
14 13, 456 18305_ oo __ Skalité Sziklaszoros
16 15, 604 ______ _o __ Skalité pod Poľanou z  
17 17, 267 18325_ __ _o Skalité-Kudlov z  
20 19, 559 18335_ _o __ Skalité-Serafínov  
__ 20, 226 100453 / 834 xx xx Skalité št. hr. / State Border  
21 20, 412 ______ oo xx Zwardoń ( PKP ) Zwardoň

Odkazy/Links:

 • Skalité meno nezaprie
 • Posledné roky priniesli na Kysuciach mnoho zmien
 • Skalité meno nezaprieŽelezničné koridory/Railway Corridors
 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  31-VIII-1994 Bratislava
  Posledná aktualizácia / Last update : 01-I-2005
  ( h129.htm )