Železničná trať / Railway line
Neded - Šaľa
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

Zoznam staníc / Station list

17. X. 1909  

sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source: 33 )

02. II. 2003   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
15. VI. 2003   obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening
13. XII. 2010   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Na trati Šaľa – Neded namiesto vlakov ZSSK jazdia autobusy ZSSK
ZSSK, 13. XII. 2010 - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) od pondelka 13. XII. 2010 nahradila 1 pár osobných vlakov na trati Šaľa – Neded a späť autobusovou dopravou. Časy príchodov a odchodov autobusov zostávajú nezmenené podľa platného cestovného poriadku ZSSK. Autobusy sú označené logom ZSSK a nápisom Náhradná autobusová doprava Šaľa – Neded – Šaľa. V autobusoch platí tarifa ZSSK.
Autobusy zastavujú na zastávkach SAD a to:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vlaky nahradila autobusmi z dôvodu slabého obsadenia vlakov, a tým zvýšeným nákladom spoločnosti. Toto opatrenie platí až do odvolania, minimálne počas platnosti cestovného poriadku 2010/1.

- prevádzková dĺžka 18, 938 km

( Zdroj / Source : 27/1925/604 )

Železničná stanica Neded
Železničná stanica Neded
©
Peter M.
Železničná stanica Vlčany
Železničná stanica Vlčany
©
Peter M.
Žihárec zastávka
Žihárec zastávka
©
Peter M.
Železničná stanica Žihárec
Železničná stanica Žihárec
©
Peter M.
Železničná stanica Tešedíkovo
Železničná stanica Tešedíkovo
©
Peter M.
Železničná stanica Diakovce
Železničná stanica Diakovce
©
Peter M.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 18,939 157867 oo xx Neded [ 604 ] Negyed
_2 16, 533 157966 __ __ Vlčany (nz) Farkasd; Vágfarkasd
_8 10, 874 158063 __ __ Žihárec zastávka  
10 _9, 042 133769 __ __ Žihárec [ 428 ] Zigárd; Zsigárd
14 _5, 340 133660 __ __ Tešedíkovo (nz) Pered
16 _2, 826 133561 __ __ Diakovce [ 427 ] Deáki
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 130 / 134  
19 _0, 000 133363 oo xx Šaľa [ 130 ] Šala nad Váhom; Vág-Sellye; Vágselye

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

od/since číslo trate/Line No.
? 134

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 30-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 16-IV-2011
  ( h134.htm )