Železničná trať / Railway line
Zlaté Moravce - Lužianky
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

15. V. 1938 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

Zoznam staníc / Station list

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zlaté Moravce - Zbehy

Trať Zlaté Moravce - Zbehy tvoril posledný úsek spojovacej trate Leopoldov - Kozárovce v dĺžke 37 km; jej účelom bolo skrátiť železničné spojenie medzi Považím a Pohroním.
Trať bola vybudovaná štátom v rokoch 1936-38. Prechádza rovinatým území, ale s mnohými zosuvmi, bola daná do prevádzky 1.5.1938. Po okupácii južného Slovenska hortyovským Maďarskom v novembri 1938 (vrátane tratí Bratislava - Nové Zámky - Parkan a Nové Zámky - Levice) vzrástol jej význam, pretože umožnila železničné spojenie Bratislavy so stredným Slovenskom.

(Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, VEDA, Bratislava 1982)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0, 000 161166 xx oo Zlaté Moravce [ 141-4 , 151 , 315 ] Aranyosmarót
xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 141 / 151  
_7 _7, 030 160960 __ __ Sľažany  
11 11, 013 16086_ __ __ Ladice z  
13 13, 512 160762 __ __ Jelenec  
19 18, 801 160663 __ __ Žirany  
24 23, 562 16056_ __ __ hlásnica Podhorany pri Lužiankach z  
30 29, 718 16046_ __ __ Dražovce nz  
xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 140 / 141  
33 0, 000 153361 oo xx Lužianky [ 140 , 141-2 ] Zbehy; Üzbeg
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h141-3.htm )