Železničná trať / Railway line
Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

- 7. IX. 1894 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

15. VI. 2003 obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening

Zoznam staníc / Station list

Lokálky – niekde chýbajú, niekde nie
Sme 12. 3. 2003 (rf) - Zlosť, rezignácia, ale aj radosť sa zmocnili obyvateľov v obciach, cez ktoré do konca januára prechádzali dnes zrušené motorové vlaky.
Starostka Úľan nad Žitavou Helena Hlasicová jednoznačne tvrdí: „Vyzerá to veľmi zle.“ Pri jej dedine je železničný uzol, ktorým jazdia vlaky z Nitry, Vrábľov, Levíc, ale lokálku z Úľan do Zlatých Moraviec zrušili. „Keď ľudia z dedín, cez ktoré išla lokálka, vystúpia u nás z rýchlika, majú problém dostať sa domov. Autobusov je málo. Okrem toho veľa ľudí chodilo lokálkou do práce. Teraz je napríklad v sobotu a nedeľu všetko obmedzené, nechodia žiadne spoje a tí, čo pracujú aj cez víkendy, alebo robia na zmeny, majú starosti. Budeme sa snažiť, aby lokálka začala opäť premávať, ale či sa nám to podarí, neviem.“
(krátené)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 40,652 161166   oo Zlaté Moravce [ 141-3 , 141-4 , 315 ] Aranyosmarót
      o   súbeh tratí / connection of lines 141-3 / 151  
05 35,601 162263     Tesárske Mlyňany nz Tesáre; Barstaszár
08 32,250 16246_     Slepčany z Vieška Tekovská z.; Betekincs. csárda mh.
11 29,096 16236_     Nová Ves nad Žitavou nz Nová Ves pri Žitave z.; Zsitvaujfalu mh.
16 24,388 161869     Vráble Verebely
19 21,647 16196_     Dyčka z Vajka nad Žitavou z.; Vajk mh.
22 19,015 16206_     Lúčnica nad Žitavou z  
23 18,120 16216_     Martinová z  
25 16,044 16176_     Michal nad Žitavou z Svätý Michal nad Žitavou z.; Szentmihályur mh.
27 14,157 16166_     Kmeťovo z  
28 12,707 161463     Maňa Veľká Maňa; Nagymany
29 11,574 155424     Maňa zastávka  
30 10,364 16156_     Malá Maňa nz Kismany mh.
  5,14     o súbeh tratí / connection of lines 150-3 / 151  
35 5,594 156067 oo   Úľany nad Žitavou [ 150-2 , 150-3 , 151-2 ] Žitva - Fedýmeš; Zsitva-Födémes; Zsitvafödémes

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
  Posledná aktualizácia / Last Update: 18-XII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h151-3.htm )