Železničná trať / Railway line
Kozárovce - Zlaté Moravce
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

14. XII. 1912 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Na URL História obce Zlaté Moravce - Prílepy je mierne chybný text:

Železnica bola spojazdnená 23.5.1938 (15. V. 1938 sprevádzkovanie trate Zlaté Moravce - Lužianky), v dobe čiastočnej mobilizácie. 12.6.1938 bola zatvorená. Znovuotvorená bola 24.9.1938. Trať Kozárovce - Zlaté Moravce. V tej dobe premávalo priemerne 40 vlakov behom 24 hodín. V roku 1966 bola na tejto trati vybudovaná vlaková stanica vo Volkovciach.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 21, 489 157560 oo xx Kozárovce [ 150 ] Kozarovce; Garamkovácsi
xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 141 / 150  
_2 19, 509 15766_ xo xx Kozárovce zastávka Kozarovce močiar z.; Kovácsi mocsar mh.
__ 15, 150 xxxxxx __ __ Hlásnica Slanský Dvor  
10 11, 798 15776_ __ __ Volkovce nz Valkocz
14 _7, 693 161364 __ __ Zlaté Moravce-Prílepy Prílepy; Perlep
19 _2, 973 161265 __ __ Zlaté Moravce závody nz Petové Závody; Petötelep
xx _2, 157 xxxxxx xo xx Odbočná výhybka nákl. Topoľčianky ( súbeh tratí / connection of lines 141 / 315 )  
22 _0, 000 161166 xx oo Zlaté Moravce [ 141-3 , 151 , 315 ] Aranyosmarót
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 16-I-2005
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h141-4.htm )