Železničná trať / Railway line
Telgárt - Červená Skala

1. X. 1933 sprevádzkovanie trate / line opening

Zdroj/Source: 23 , (zdroj 33 nesprávne uvádza 26. VII. 1936 ako dátum sprevádzkovania úseku Červená Skala - Telgárt - Dobšinská ľadová jaskyňa - Mlynky - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Margecany)

Zoznam staníc / Station list

Zvolen - Magecany
200-kilometrová stredoslovenská magistrála patrí k dráharsky najatraktívnejším tratiam ŽSR, najmä jej východná polovica. Za éry ČSD tvorila v cest. poriadku ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

"Safari" pod kráľovou hoľou
Vladimír SALZER

Dohodnúť sa s vedúcim traťového obvodu (TO) Hnilec Jurajom Regecom na stretnutí bolo otázkou veľmi krátkeho času. Oveľa dlhšie však trvalo dostať sa priamo na miesto výluky medzistaničného úseku medzi Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou a Telgártom a Telgártom a Červenou Skalou.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 15/2002 časopisu Ž-Semafor z 28. VIII. 2002)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 87, 098 148015 oo xx Telgárt [ 173-4 ] Švermovo
6 92, 579 / 39, 020 / 39, 04 145433 oo xx Červená Skala [ 172 ]  

 

číslo trate/Line No. od/since
43  
430  
170 1993
175  
173 10. VI. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Pamätná železnica
 • Čo ukrýva záhadná šifra ?

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 25-III-2004
  ( h173-5.htm )