English sectionŽelezničná trať / Railway line
Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Telgárt

Zoznam staníc / Station list

Zvolen - Magecany
200-kilometrová stredoslovenská magistrála patrí k dráharsky najatraktívnejším tratiam ŽSR, najmä jej východná polovica. Za éry ČSD tvorila v cest. poriadku ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

Preteky rušňov - veteránov
Nadšenci železníc
Hospodársky denník26.08.2003, Peter Farárik - Grand prix Slovensko 2003 alebo nostalgiou v oblakoch pary nazvali organizátori V. ročník populárnej medzinárodnej súťaže pretekov parných rušňov - veteránov. Uskutoční sa ako neoficiálne majstrovstvá Európy 13. septembra vo Zvolene za účasti posádok z Maďarska, Poľska, Českej republiky a zo Slovenska. Zábavnú šou pripravujú pri príležitosti Dňa železničiarov a osláv 760. výročia obnovenia mestských výsad Zvolena. Súčasťou podujatia bude výstava dnešných a dobových koľajových vozidiel, tentoraz prevažne v znamení motorovej trakcie. Z muzeálnych expozícií slovenských a maďarských železníc privezú rôzne historické železničné vagóny vrátane jedálneho vozňa a vlakovej pošty. Očakáva sa i zvolenská premiéra novej motorovej jednotky M 840.001 - 2 a historického Modrého šípu. Súťažnými disciplínami plnými zábavy bude napríklad šprint na 100 metrov aj s presnosťou zastavenia a šprint dozadu, a to len v prípade, že sa všetky posádky rozhodnú túto náročnú a riskantnú disciplínu absolvovať. Očakáva sa aj súbežná jazda dvoch mimoriadnych motorových súprav zo Zvolena do Hronskej Dúbravy a späť. ZSSK - Správa koľajových vozidiel Zvolen už dnes upozorňuje aj na pripravované oslavy sto rokov železničnej trate Brezno-Halny - Červená Skala . V rámci nich sa jedenásteho októbra uskutoční atraktívna jazda parného vlaku romantickou Telgártskou slučkou .

"Safari" pod Kráľovou Hoľou
Vladimír SALZER

Dohodnúť sa s vedúcim traťového obvodu (TO) Hnilec Jurajom Regecom na stretnutí bolo otázkou veľmi krátkeho času. Oveľa dlhšie však trvalo dostať sa priamo na miesto výluky medzistaničného úseku medzi Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou a Telgártom a Telgártom a Červenou Skalou.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 15/2002 časopisu Ž-Semafor z 28. VIII. 2002)

Šesťdesiatpäťka pod Kráľovou Hoľou

28. IX. 1934 bola sprevádzkovaná trať Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Telgárt. Stala sa ďaľším úsekom Stredoslovenskej transverzály, ktorá neskôr spojila Zvolen s Mníškom nad Hnilcom, kde nadviazala na trať rozchodu 1000 mm do Smolníckej Huty a klasickú trať do Margecian (sprevádzkovanú už 27. II. 1884).
Trať prechádzajúca riedko obývaným hornatým krajom musela prekonať prudké stúpanie z údolia Hronu v Telgárte (880 m. n. m.) až na sedlo Besník (994 m. n. m.) vzdialené len 3, 7 km. Preto niet divu, že i keď ukončenie trasovania ako aj zadanie vypracovania prvých projektov ministerstvom železníc bolo už v roku 1920, do začiatku stavebných prác 31. mája 1931 bol projekt neustále prepracovávaný. Najzložitejším problémom bola 2, 3 km dlhá špirálová sľučka ( jediná na ŽSR ) v Telgárte prekonávajúca výškový rozdiel 31 m tunelom dlhým 1239 m so stúpaním 12, 5 %. I napriek tomu bol tento i nadväzujúce úseky Stredoslovenskej transverzály sprevádzkované a slúžia dodnes.

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , upravená verzia: Ž-Semafor 20/94)

Zdroj 33 nesprávne uvádza 26. VII. 1936 ako dátum sprevádzkovania úseku Červená Skala - Telgárt - Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Mlynky - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Margecany

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 72, 985 145508 xx oo Dobšinská Ľadová Jaskyňa [ 173-3 ]  
05 78, 390 14821_ xx o + Vernár  
xx 80, 23 - 81, 08 xxxxxx xx xx ( Besnický tunel )  
xx 82, 32 - 82, 57 xxxxxx xx xx ( Hronský tunel )  
xx 84, 166 - 85, 405 xxxxxx xx xx ( Telgártsky tunel ) Švermovský tunel ; tunel Kornela Stodolu
12 85, 424 148114 xo xx Telgárt penzión z Švermovo penzión
14 87, 098 148015 oo xx Telgárt [ 173-5 ] Švermovo

+ bývalá 3-koľajná stanica / previous 3-track station

číslo trate/Line No. od/since
43  
430  
170 1993
175  
173 10. VI. 2001

28. IX. 1934 opening of line Dobsinska Ladova Jaskyna - Telgart.

Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Pamätná železnica
 • Čo ukrýva záhadná šifra ?

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  31-VIII-1994 Bratislava
  Posledná aktualizácia / Last update : 25-III-2004
  ( h173-4.htm )