Otvorenie prevádzky na trati
Prešov - Strážske
Ing. MILAN KLUBAL

Stavba vynútená Viedenskou arbitrážou, Dobré tempo výstavby napriek nepriaznivým podmienkam, Vojnové pustošenie nedožičilo trati dlhý život.

Po novembri roku 1938 časť južného Slovenska i s Košicami pripadla do Maďarska. Nová hranica pretínala železnicu a tak napríklad ...

NOSNÉ KONŠTRUKCIE

mostov a viaduktov sa vybudovali ako priehradové. U menších rozpätí sa použili konštrukcie oceľové - plnostenné. Mostovky mostov a viaduktov vyložili dubovými doskami. Cez priekopy vybudovali 150 rúrových priepustov.
V priebehu celej stavby bol citeľný nedostatok pracovníkov, najmä kvalifikovaných a remeselníkov. Maximálny počet pracovníkov bol zaznamenaný v júni roku 1941...

VÝKUP A NÁHRADA ŠKÔD

Podľa vtedajšieho administratívneho členenia sa stavba nachádzala na území okresov Michalovce , Vranov nad Topľou , Giraltovce a Prešov - v katastri ...

STAVEBNÉ NÁKLADY

Výstavba železničnej trate Strážske - Kapušany pri Prešove, úprava priľahlých traťových ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(Národná obroda, 6.IX.1993)


Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 4-IX-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 14-II-2004