Železničná trať
Obišovce - Veľká Lodina

Zoznam staníc / Station list

 

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0   15740_     Obišovce [ 188 ]  
          ?  
          ?  
0+)   13550_     Veľká Lodina [ 180 ]  

+) zdrojom tohoto nezmyslu je Elektronický informačný systém (ELIS) ŽSR, podľa ktorého vzdialenosť Prešov - Margecany je 36 km, ako cez Kysak, tak aj po tejto trati (v knižnom cestovnom poriadku ŽSR sa ku kilometráži kratšej z trás nie je možné dopátrať, hoci kedysi v ňom bývala - oboje podľa údajov pre obdobie 27. I. - 15. V. 2002)

Odkazy:

  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 07-IV-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 20-V-2003
    (h264.htm)