Železničná trať / Railway line
Prešov - Kysak

- 1. IX. 1870 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Prešovské výročia

 

(úplné znenie článku obsahuje časopis Tulák po drahách č. 33 z 22. X. 2003)

   
         

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 16, 832 157503 xx oo Prešov [ 188-2 , 193 , 194 , 528 ] Eperjes
xx 15, 6__ xo xx parný rušeň v rušň. depe / Steam loco in locdepot  
_3 13, 607 15770_ xx xo Haniska pri Prešove z  
xx 13, 212 xxxxxx xx xo hlásnica Torysa  
xx 11, 8__ xxxxxx xx xx most/bridge  
_7 10, 052 15730_ xx xo Kendice z Kende mh.
_9 _8, 418 157107 oo xx Drienovská Nová Ves Kendice; Kende
10 _7, 215 169607 xo xx Drienovská Nová Ves obec z  
13 _4, 021 15720_ oo xx výhybňa Ličartovce z  
14 _2, 616 15740_ xx xo hradlo Obišovce z [ 264 ] Lemešany z.; Lemes mh.
xx _1, 4__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx _0, 8__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx _0, 740 xxxxxx xo xx výh.č.39/40 / súbeh tratí / connection of lines 188 / 264  
xx ? / 114, 8 ( 180-3 ) xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 188 / 180-3  
17 0, 000 / 113, 9 135608 xx oo Kysak [ 180-3 , 180-4 , 188 ] Kysag Obišovce; Obyšovce; Abos

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum časopisu K-Report
  • Železničné koridory

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last Update: 03-III-2010
    ( h188-1.htm )