Železničná trať
Kvetoslavov - Šamorín

Zoznam staníc / Station list

- 13. XI. 1894 - sprevádzkovanie trate / line opening

( 27/1927/911 )

- 10. VII. 1917 - sprevádzkovanie trate / line opening

( 27/1927/614 )

- 23. XII. 1915 - sprevádzkovanie trate / line opening

( 23/75 )

- 13. XII. 1914 - sprevádzkovanie trate / line opening (nesprávny údaj z /error date from 27/26/693)

( 23/75 )

- prevádzková dĺžka ...

( 27/1925/604 )

- prevádzková dĺžka ...
- stavebná dĺžka ...

( 27/1927/614 )

- prevádzková dĺžka ...

( 27/1927/911 )

Šamorín

Železničná doprava v území mesta Šamorín sa dotýka iba dopravy nákladnej. Zmena významu železničnej dopravy pre hromadnú osobnú dopravu je s ohľadom na všeobecnú ekonomizáciu dopravy len málo pravdepodobná.
Železničná trať v sídle reprezentuje vetvu vychádzajúcu zo žel. stanice Kvetoslavov...

Územný plán sídelného útvaru Šamorín, návrh riešenia, HUPRO, Bratislava 1996

 

Kvetoslavov - bratislavské zhlavie (február 2000)

 

Kvetoslavov - prechod (február 2000)

 

Šamorín (február 2000)

Všetky fotografie /All photo's : © Emil Schenk

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 146662   oo Kvetoslavov [ 131-2 ] Úsor; Úszor; Úzor
5 4, 620       Šamorín Šamorýn; Sommerein; Somorja

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate/Line No. od/since
  318 6. III. 2000
  307 13. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06- III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 27-IV-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h307.htm )