Železničná trať
Fiľakovo stavadlo 3 - výhybňa Urbanka

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku / due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie
budovy
Building
position
stanica / zastávka
Station
Alternatívne názvy
Alternative names
__ 0, 0 136937 __ __ Fiľakovo stavadlo 3 [ 160-4 ]  
__ _, _ xxxxxx xx xo Fiľakovo zastávka / stanovište závorára / Odb. výh. na spojku 160-4 / 323  
__ _, _ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 160-4 / 323  
__ 0, 8 xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 160-3 / 323  
__ 1, 8
90,260 ( 160-3 )
xxxxxx xx oo výhybňa Urbanka [ 160-3 ]  

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03-I-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-XI-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h323.htm )