Železničná trať / Railway line
Bánréve - Fiľakovo
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

10. IX. 1873 sprevádzkovania trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

Zoznam staníc / Station list

Chlapci kradli z koľajiska medené laná, ktoré predali v zberni surovnín
TASRBratislava 22. 07.2004 - Dvaja chlapci vo veku 13 a 17 rokov z obce Rimavská Seč odcudzili z koľajiska tamojšej železničnej stanice 80 kusov prepojovacích medených lán rôznej dĺžky za vyše 10 tisíc korún. Prípad v stredu objasnili lučeneckí železniční policajti.
Krádež lán zaregistroval výpravca stanice, ktorému panel signalizoval poruchy v traťovom obvode. Odcudzené laná mladíci odovzdali v zberných surovinách, kde sa po príchode policajtov už nenachádzali. Železničná polícia (ŽP) odovzdala prípad Okresnému úradu justičnej a kriminálnej polície v Rimavskej Sobote.
TASR o tom informoval hovorca ŽP Jozef Búranský.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 44, 2__ 128496 xx oo Bánréve ( MÁV ) [ 504 ]  
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 160-3 / 504  
01+) 45, 114 088393 / 100131   Bánréve h./state border  
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 160-3 / 160-4  
02 45,850 138735 xx oo Lenartovce [ 160-4 ] Linhartovce; Linkartovce z.; Sajólénartfalva mh.
xx 46,88_ xxxxxx   most/bridge  
06 49,703 138636 xx xo Číž kúpele z Čizské kúpele; Csizfürdö mh.
xx 51,238 xxxxxx oo xx výhybňa Lúčna  
10 53,682 138339 xx oo Rimavská Seč Siač; Rimaszécs
12 55,905 / 55,7 138537 xo xx Orávka z  
15 58,948 / 58,85 138438 xx xo Dubovec z Dubócza
xx 59,689 xxxxxx oo xx výhybňa Vinohrady  
xx __, ___ xxxxxx   most/bridge  
xx __, ___ xxxxxx   most/bridge  
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 160-3 / 174  
22 65,968 138032 oo xx Jesenské [ 174 ] Feledince; Feleď; Feled
25 68,583 / 69,4 138131 xo x Gortva Gortva Vieska z.; Gortvakisfalud mh.
xx 69,732 xxxxxx xx xx výhybňa Lúky (Lúka ?)  
29 72,224 137935 xo xx Hodejov z Hodejovo z.; Várgedefürdö mh.
32 75,419 137836 oo xx Blhovce [ 498 ] Balogfalva
38 81, 900 137539 xx oo Hajnáčka Hajnaška; Ajnacskö
42 85,920 137737 xx xo Čamovce z  
44 88,101 137638 xx xo Šíd z Gömörsid mh.
xx 90,260 / 90, 3 xxxxxx oo xx výhybňa Urbanka [ 323 ]  
xx __, ___ xxxxxx xx xx súbeh tratí / connection of lines 160-3 / 323  
xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 160-3 / 164  
51 94, 5
146,260 ( 160-4 )
136937 xx oo Fiľakovo [ 160-4, 164 ] Fülek

+) vzdialenosť Bánréve - Bánréve h. je podľa KCP MÁV 2 km (ale vzdialenosť Bánréve - Lenartovce je podľa MÁV tiež 2 km), podľa KCP ŽSR 1 km

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h160-3.htm )