English sectionŽelezničná trať / Railway line
Salgótarján - Lučenec
neelektrifikovaná trať/Without Power supply
plánovaná elektrifikácia/planned electrification Fiľakovo - Lučenec : napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

4. V. 1871   sprevádzkovanie trate / line opening
01. V. 2011   Somoskőújfalu - Fiľakovo: zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Jubileum pod Cerovskými vrchmi

Iniciátorom stavby celej trate Budapest - Salgótarján - Somoskőújfalu - Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo - Zvolen osobná stanica - Kremnica - Vrútky bol Ing. Ján Breilich, ktorý z dôvodu zvyšujúcej sa spotreby uhlia v Uhorsku v máji 1860 navrhol založenie uhoľnej ťažobnej spoločnosti v Salgótarjáne a pre jeho dopravu do Budapešti výstavbu železnice. V máji 1861 vznikla a v roku 1862 sa držiteľom koncesie na výstavbu trate s prednostný právom na výstavbu trate až do Bohumína stala "Kameňo-uhoľná spoločnosť Sv. Štefana"....
(krátené)

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , 15. IV. 1996 Bratislava, upravená verzia: Ž-Semafor 9/96)

PhDr. Marián Klapita - Osobitný význam pri dokončovaní priemyselnej revolúcie a jej prechode k revolúcii technicko-vedeckej spojenej s koncentráciou a špecializáciou vý­roby, malo urýchlené rozširovanie železničnej siete. Na Slovensku sa to prejavilo najmä po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, keď v rokoch 1867 až 1873 sa postavilo na našom území 889 km nových železničných tratí. Naj­dlhšou z nich bola Košicko-bohumínska železnica, dokončená v roku 1872, ktorá spojila východ krajiny, kde končila Potiská železnica (postavená roku 1860) s priemyselným severom a Sliezskom....

(STAVBA TRATE ZVOLEN - VRÚTKY, Zborník referátov o vzniku, rozvoji a perspektívach železničnej prevádzky v stredoslovenskom kraji, VŠDS Žilina, 1989)

Projekt elektrifikácie trate Zvolen – Fiľakovo vypracuje Prodex (16. 11. 2004)

Počas akcie Kohút colníci v rýchliku zadržali takmer kilogram marihuany
TASRBratislava 26. 07.2004 - Takmer kilogram marihuany, ktorý by sa dal na čiernom trhu predať za približne 200 tisíc korún, zadržali colníci v rýchliku do Budapešti počas akcie Kohút.
Regionálne oddelenie Odboru drog a nebezpečných materiálov Colného riaditeľstva v Banskej Bystrici už dlhší čas disponovalo informáciami o gangu, ktorý sa zaoberá výrobou a distribúciou marihuany. Časť produkcie vyrobenej na Slovensku skupina vyvážala do Maďarska. Ešte v piatok ráno zachytili colníci informáciu, že gang sa pokúsi vyviezť väčšie množstvo marihuany v medzinárodnom rýchliku č. 395 zo Zvolena do Budapešti. Colníci následne vlak skontrolovali počas jazdy zo stanice Lučenec do Fiľakova. Približne o pol šiestej ráno jeden z colníkov pri prehliadke na toaletách v skrinke na papierové uteráky našiel balíček s hmotnosťou 937 gramov, prelepený hnedou lepiacou páskou. Balík obsahoval marihuanu.
Podľa hovorkyne Colného riaditeľstva SR Silvie Balázsikovej tak vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu s trestnou sadzbou až do troch rokov nepodmienečne.

Spolu 200 škatuliek cigariet pašoval v rýchliku 72-ročný muž
TASRBratislava 26. 05.2004 - Spolu 200 škatuliek pašovaných cigariet v dvoch taškách našla hliadka Železničnej polície (ŽP) z Lučenca v stredu napoludnie u 72-ročného muža z Tlmáč pri Leviciach pri kontrole rýchlika R 802 v úseku trate Fiľakovo - Lučenec . Muž po predvedení na lučenecké oddelenie ŽP povedal, že cigarety s ukrajinskými ochrannými známkami kúpil v ten deň ráno pred košickou železničnou stanicou od neznámej osoby. Časť z nich si chcel nechať pre seba a časť predať. Colný úrad Fiľakovo vyčíslil colný dlh na 10 400 korún. "Mužovi bolo vznesené obvinenie pre pokus trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. Prípad šetrí Odbor ŽP Lučenec," informoval TASR hovorca ŽP Jozef Búranský.

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0         Salgótarján ( MÁV )  
6 133, 1 119248 oo xx Somoskőújfalu ( MÁV ) [ 164 ] Somošová
8 134,546 088476 / 100032   Fiľakovo št. hr./state border [ 164 ]  
10 136,646 137430 _o xx stanovište závorára Šiatorská Bukovinka z ( ŽSR ) [ 164 ]  
  137, 374       vlečka Kameňolom v km 137, 374 [ 164 ]  
14 140,900 137331 _o xx stanovište závorára Radzovce z (ex-žst.) [ 164 ] Raďovce z.; Ragyolc mh.
17 143,430 137232 _o xx Belina z [ 164 ]  
  144,342       stanovište závorára č. 144 [ 164 ]  
      _o xx súbeh tratí / connection of lines 164 / 160-3  
20 146,260 / 146, 3 136937 xx oo Fiľakovo [ 160-2 , 160-3 , 164 ] Fiľakovó ; Fülek
  146,841 136937     Fiľakovo stavadlo 3 [ 323 ]  
21 147,148 / 147, 3 137034 xx _o Fiľakovo zastávka / stanovište závorára / Odb. výh. na spojku [ 160-2 , 323 ]  
      _o xx súbeh tratí / connection of lines 160-2 / 323  
25 151,245 / 151, 3 137133 xx oo výhybňa Prša z [ 160-2 ] Perša z.; Perse mh.
        most/bridge  
29 154,978 / 155, 5 136234     Holiša [ 160-2 ] Galša z.; Ipolygalsa mh.
  155,528   xx oo Výhybňa Holiša  
      xx _o súbeh tratí / connection of lines 160-2 / 161  
35 161,732 136135 xx oo Lučenec [ 160-1 , 160-2 , 161 , 162 , 492 ] Losonc

Odkazy/Links:

 • Lokálky severne od Lučenca
 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • 18. VI. 1871 fall in opening of line Lučenec - Zvolen nákl. st. , 10. IX. 1873 fall in opening of line Filakovo - Jesenské - Lenartovce ( ZSR ) - Bánréve ( MAV ) , 15. IX. 1896 fall in opening of line Lucenec - Kalonda ( ZSR ) - Ipolytarnoc ( MAV ) , 24. XI. 1901 fall in opening of line Lucenec - Breznicka - Poltar / Katarinska Huta a in 1906 Lucenec - Halic (after 2nd world war canceled).


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 5-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-XII-2012
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/hist164.htm )