Železničná trať / Railway line
Orlov - Ľubotín

Zoznam staníc / Station list

Trať Podolínec - Plaveč - Orlov:
Pôvodne sa väzba na trať Prešov - Orlov - Čirč mala konať v zastávke Ľubotín, kde bol aj dlhé roky triangel smerom na Plaveč. Trať začali stavať za Slovenského štátu z r. 1939-44. Teleso bolo takmer postavené včetne položenia koľají. Trať však deštruovala ustupujúca nemecká armáda ("strojom" za rušňom 52 UK, ktorý lámal pražce). Po vojne za nepoškodené koľaje, výhybky a pražce použili na obnovu napr. aj KBŽ.
Pokračovanie dostavby sa viaže hlavne na MS v klasickom lyžovaní z r. 1970, keď sa trať dokončila avšak s iným trasovaním v Starej Ľubovni (staré priestory na stanicu padli na výstavbu vraj nemocnice), k zmene došlo aj v Plavči na napojení na existujúcu trať Prešov - Orlov (povyše Ľubotína, kde sa triangel zrušil tak, že trať z Prešov pokračuje do Plavča a až z Plavča sa ide do Orlova.

Jaroslav Pietrik

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hekto-
metrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 70,900 169409 oo   Orlov [ 188-4 ]  
  70,622 / 70,9   o   Plaveč výh. č. 1/3 / súbeh tratí / connection of lines 326 / 188-4  
  69,500 ++ ( 188-2 , 326 ) / 0,820 / 0,6 + ( 188-3 )   o   Plaveč výhybka č. 6/5 / súbeh tratí / connection of lines 326 / 188-3  
  69,25     most/bridge  
3 68,780 16530_   oo Ľubotín [ 188-2 , 188-3 ]  

+ km od výhybky č. 8
++ km od žst. / from station Kysak

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Železničné koridory

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 03-I-2001
    Posledná aktualizácia / Last update : 09-VII-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h326.htm )