Železničná trať / Railway line
Orlov - Podolínec

26. XI. 1966   sprevádzkovanie trate / line opening
09. XII. 2012   Plaveč - Stará Ľubovňa: zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Trať má jednu, iste svetovú zvláštnosť. Od úmyslu postaviť túto trať, po jej realizáciu ubehlo celé storočie. Prvá zmienka o trati je z roku 1867. Noviny Spišský oznamovateľ pri príležitosti návštevy Spiša grófom Csákym napísal, že stavba železničnej trate sa čoskoro uskutoční. Roky plynuli, o trati sa iba hovorilo. Stavbu začali až za 2. sv. vojny. Prerezali 2 tunely a postavili násypy. Práce prerušili v čase SNP. Po oslobodení v nich pokračovali až do roku 1948, keď prácu pre dôležitejšie úlohy znovu prerušili. Posledná etapa výstavby začala v máji 1960. Stavba sa mala dokončiť do roku 1965. Vyskytli sa však nepredvídané ťažkosti. Pred zárezom ružbašského tunela sa začal zosúvať svah, museli ho odborne “zošiť”.
Trať z Podolínca do Orlova je dlhá 31 km. Na trati je 5 veľkých mostov cez rieku Poprad, najdlhší z nich meria 240 m. Trať prechádza cez 2 tunely:
ružbašský (450 m) a míľavský (703 m). Na trati sú 4 stanice a 3 zástavky. Staničnú budovu v Plavči dokončili až v roku 1968. Je v nej colnica. Cesta z Podolínca do Orlova trvá hodinu. Nová železničná trať okrem hospodárskeho hľadiska má nemalý význam aj pre cestovný ruch a turistiku. Sprístupňuje oblasti, ktoré dosiaľ boli veľmi málo navštevované práve pre dopravné ťažkosti.

Traťový Sprievodca:

Vlak za Podolíncom sa približuje k rieke Poprad, vchádza do ružbašského tunela a hneď za ním je zástavka Nižné Ružbachy, Za Nižnými Ružbachmi trať ide po násype. Tu preložili koryto Popradu, čím sa ušetrili dva mosty. Vchádza do míľavského tunela, hneď za ním prechádza trať na pravý breh rieky Poprad a nasleduje stanička Forbasy. Vlak ďalej pokračuje po ľavom brehu rieky Poprad do stanice Stará Ľubovňa . Zo Starej Ľubovne pokračuje trať popri rieke Poprad do zástavky Chmeľnica. Za Chmeľnicou prechádza železnica cez najdlhší most na trati na pravý breh rieky Poprad. Poniže mosta na ľavom brehu rieky stojí povestná Čertova skala. Vlak ďalej zastavuje v stanici Plavnica. Ďalej nasleduje zástavka Hromoš. Železnica prechádza na ľavý breh Popradu a vlak zastavuje v stanici Plaveč . Za Plavčom prechádza trať znova na pravý breh Popradu a vchádza do konečnej stanici na trati – Orlov. V Orlove sa končí trať a pripája sa na trať Košice – Prešov – Čirč .

(Krásy Slovenska 3/1967)

Mladá žena spáchala samovraždu tým, že sa postavila chrbtom k vlaku
TASR2.6.2003 11:16 - Z rozbiehajúceho sa vlaku vypraveného zo Starej Ľubovne v sobotu popoludní vyskočila 21-ročná dievčina z obce Jurské v okrese Kežmarok. Po zoskoku zostala ležať v koľajisku. Lekári konštatovali, že má ľahší otras mozgu a po tele viaceré odreniny s dobou liečenia asi tri dni.
TASR o tom informoval hovorca ŽP Jozef Búranský. (krátené)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0,000 169409 oo   Orlov z [ 188-2 , 188-4 , 326 ]  
  0,275 / 0,0     o Plaveč výh. č. 1/3 / súbeh tratí / connection of lines 188-4 / 326  
  1,001 / 1,1     o Plaveč výh. č. 8/7 / súbeh tratí / connection of lines 188-4 / 188-3  
2 1,760 143909   oo Plaveč [ 188-3 , 188-4 ]  
  3,65     most/bridge  
6 5,600 14380_   o Hromoš z  
  7,65     most/bridge  
9 8,796 143701   oo výhybňa Plavnica n  
  11,1     most/bridge  
14 13,519 14360_ o   Chmeľnica z  
18 17,790 143503   oo Stará Ľubovňa  
  21,35     most/bridge  
22 22,339 14340_ oo   výhybňa Forbasy (býv. žst. / ex station) z  
  24,0     most/bridge  
  24,19 - 24,90     ( Míľavský tunel )  
26 26,55 14330_ o   Nižné Ružbachy  
  26,6 - 27,1     ( Ružbašský tunel )  
31 31,171 + / 30,171 ++ 143206   oo Podolínec [ 185-2 ]  

+ Km zo žst. / from station Orlov
++Km zo žst. / from station Poprad-Tatry

Odkazy:

 • ZSSK nenasadí šesť motorových jednotiek pod Tatrami
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železničné koridory
 • Zdroj / Source : 33


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-II-2000
  Posledná aktualizácia / Last Update : 08-XII-2012
  ( h185-1.htm )