Železničná trať / Railway line
Plaveč - Ľubotín

1. V. 1873 - sprevádzkovanie trate Plaveč - Prešov / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Trať Podolínec - Plaveč - Orlov:
Pôvodne sa väzba na trať Prešov - Orlov - Čirč mala konať v zastávke Ľubotín, kde bol aj dlhé roky triangel smerom na Plaveč. Trať začali stavať za Slovenského štátu z r. 1939-44. Teleso bolo takmer postavené včetne položenia koľají. Trať však deštruovala ustupujúca nemecká armáda ("strojom" za rušňom 52 UK, ktorý lámal pražce). Po vojne za nepoškodené koľaje, výhybky a pražce ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Jaroslav Pietrik

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hekto-
metrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 1,760 (188-4) 143909 oo   Plaveč [ 185 , 188-4 ]  
  1,001 / 1,1 (188-4) / 0,000     o Plaveč výh. č. 8/7 / súbeh tratí / connection of lines 188-3 / 188-4  
  0,820 / 0,6 + / 69,500 ++ ( 188-2 , 326 )     o Plaveč výhybka č. 6/5 / súbeh tratí / connection of lines 188 / 326  
  69,25     most/bridge  
3 68,780 ( 188-2 ) 16530_   oo Ľubotín [ 188-2 , 326 ]  

+ km od výhybky č. 8
++ km od žst. / from station Kysak

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum časopisu K-Report
  • Železničné koridory


  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last Update: 14-II-2004
    ( h188-3.htm )