Železničná trať
Lastovce - Kuzmice
(Michaľanská spojka)

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
1, 495 ++ 13760_ xo xx odbočka Lastovce z [ 191 ]  
++ / ? (329)   xx xo súbeh tratí / connection of lines 191 / 329  
? (329) / 52, 313 +   xx xo Michaľany odbočka / súbeh tratí / connection of lines 190-2 / 329  
58, 702 + 137406 oo xx Kuzmice [ 190-2 ] Kozma

+ z bodu/ from point Čop Gr./št. hr./State Border
++ zo žst./ from station Michaľany

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03-I-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 10-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h329.htm )