Železničná trať / Railway line
Trebišov - Michaľany

25. XII. 1871 - sprevádzkovanie trate Humenné - Trebišov - Michaľany / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Keď Zemplínom viedla dvojkoľajka

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 20, 265 166405 xx oo Trebišov [ 190 , 191-4 , 192 , 328 , 533 ] Töketerebes
xx 17, 4__ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 328 / 191-5  
xx 17, 6__ xxxxxx xx xx most trate / 328 line bridge nad traťou / above line  
_7 13, 046 166207 oo xx Úpor  
_9 11, 276 16630_ xo xx Stanča z  
15 5, 400 / 5, 45 13770_ xx xo Veľaty z Velejte mh.
19 1, 495 13760_ xo xx odbočka Lastovce z [ 329 ]  
20 _0, 000 137505 oo xx Michaľany [ 190-2 , 190-4 ] Legiňa; Legiňa Michaľany; Legiňa-Michaľany; Legenyealsómihályi; Legényealsómihály
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 05-I-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 24-X-2005
    ( h191-5.htm )