Železničná trať / Railway line
Čop - Čierna nad Tisou
(trať rozchodu 1 435 mm)

25. VIII. 1872 - sprevádzkovanie trate Čop - Čierna nad Tisou - Slovenské Nové Mesto / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
  263, 5       Čop zriaďovacia stanica ( ) [ 335 ]  
0 266, 5       Čop ( ) [ 335 ] Чоп , Csap
  271, 0       Výhybňa Solomonove km 271, 0 [ 335 ] Stráž z; Соломоново; Соломон; Тісошоломон; Соломонове; Tiszasalamon; Salamon
6 271, 500 / 0, 000 950 / 100008     Čop Gr. / štátna hranica / State Border [ 335 ]  
10 4, 006 / 4, 3 138602   oo Čierna nad Tisou [ 190-1 , 335 ] Černé z.; Ágcsernyö mh.

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

číslo trate
Line No.
od
since
262 6. III. 2000
190 10. XII. 2006

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Železničné koridory

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last Update: 16-V-2011
  ( h262.htm )