Železničná trať
Odb.Potok - Žilina-Teplička - Odb.Váh

Zoznam staníc / Station list

Na modernizáciu železničnej infraštruktúry v SR sa v r. 2005 vynaloží 5,5 mld.Sk (21. 09.2004)

Investori potrebujú ...

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0         Odbočka Potok [ 180 ]  
    178657     VARÍN [ 180 ]  
          Žilina-Teplička / Freight Station  
          Odbočka.Váh [ 180 ]  

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Strana vytvorená / Site created : 09-VII-2003
    Posledná aktualizácia / Last update : 08-XI-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h337.htm )