Železničná trať
výhybňa Lisková - TKD Lisková - Ružomberok

Komárno - Komárno zast. - Komárno prístav

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 275, 512 ( 180 ) ______ xx oo výhybňa Lisková [ 180 ]  
x ___, ___ ______ __ __ Terminál kombinovanej dopravy Lisková  
x 278, 2 ( 180 ) ______ xo xx súbeh tratí / connection of lines 180 / 338  
x 280, 353 ( 180 ) 130419 xx oo Ružomberok [ 180 , 482 ] Rózsahegy

Terminál kombinovanej dopravy (TKD) Ružomberok-Lisková
TKD bol vybudovaný v rámci vlastných investícií ŽSR. Ide o TKD s regionálnym významom, ktorý mal byť orientovaný na produkciu Severoslovenských celulózok a papierní a.s.. TKD bol prevažne určený na prekládku veľkých kontajnerov a zvoz a rozvoz veľkých kontajnerov v atrakčnom obvode.
Celková plocha TKD je 35 372 m2. Teoretická prekládková kapacita je 33 000 TEU za rok. TKD má 3 prekládkové koľaje s užitočnou dĺžkou 360 m, 310 m a 31 m. Je vybavený jedným portálovým mostovým koľajovým žeriavom s nosnosťou 40 t. V súčasnosti je vzhľadom na nedostatok tovarových tokov prevádzka TKD zastavená a jeho plochy sú využívané ako skládka dreva.

(výňatok z článku "Analýza stavu TKD v SR" autorov Ľubica Fraňová, Ján Ližbetin, Vladimír Klapita v: Žel. doprava a logistika 2/2006)

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Strana vytvorená / Site created : 13. X. 2004
    Posledná aktualizácia / Last update : 24-VI-2006
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h338.htm )