English sectionŽelezničná trať / Raylway Line
Ružomberok - Korytnica

Odkazy
Foto & Video
Zoznam staníc / Station list

Z Ružomberka do Korytnice cesta zarúbaná ?
Vladimír SALZER

Anton Kopaničák je Ružomberčan, ktorý k železnici nemá ďaleko. Možno aj skutočnosť, že roky odpracoval pri železničnom vojsku, mala vplyv na jeho túžbu, ktorá ho drží vyše 20 rokov. Spolu s niekoľkými nadšencami sa začal zaujímať o niekdajšiu Korytnickú železničku, ktorá spájala Ružomberok s Korytnicou.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 14/2002 časopisu Ž-Semafor z 10. VII. 2002)

SPOMIENKA NA ZANIKNUTÉ TRATE /1
Jozef GULÍK

Možno začať spomínanie na zrušené slovenské trate inde než v Korytnici? Táto nádherná a romantická úzkokoľajka, kľukatiaca sa ešte pred troma desaťročiami údolím riečky Revúca, akoby za všetky žalovala na rozhodnutia, ktoré ich vymazali zo železničných máp...
Do papierne a píly v Ružomberku sa drevo z lesov spočiatku zvážalo povozmi a splavovalo. Preto už v roku 1899 majitelia plánovali výstavbu železnice do Korytnice s pokračovaním do Banskej Bystrice , ktorá by uľahčila dopravu dreva a zároveň by podporila prílev kúpeľných hostí do vychýrených korytnických kúpeľov.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 2/2002 časopisu Ž-Semafor z 23. I. 2002)

V dnešnej dobe už zrušená úzkorozchodná trať Ružomberok - Korytnica rozchodu 760 mm mala pôvodne spojiť Ružomberok , ležiaci na Košicko - bohumínskej železnici (KBŽ), s Banskou Bystricou . Oproti pôvodnému plánu bol však realizovaný len 23,564 km dlhý úsek z Ružomberku údolím riečky Revúcej a Korytnickou dolinou do kúpeľov Korytnica. Sprevádzkovanie Miestnej viciálnej železnice Ružomberok - Korytnica (R.K.V.) bolo 5. VI. 1908. Železnicu prevádzkovala spočiatku KBŽ, od 1.II.1921 potom ČSD. Železnica ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

June 5, 1908 fall opening the line Ruzomberok - Korytnica, in 1966 is stopped freight operation, September 28, 1974 is stopped passenger operation and line damaged.

( Strana priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach )

Pamätáte sa ešte na Korýtko?

Korýtko - túto dôvernú prezývku mali obyvatelia Liptova pre úzkorozchodnú železničnú trať, ktorá viedla z Ružomberka do Korytnice. Prevádzku na trati odniesol už prúd času do minulosti, nie však do zabudnutia.

 

6. XII. 1906 udelilo uhorské Ministerstvo obchodu koncesiu na prevádzkovanie železnice z Ružomberka cez Korytnicu do Banskej Bystrice . Z pôvodného zámeru sa však realizovala len časť. Parostrojná železnica s rozchodom 760 mm začínala pri stanici KBŽ v Ružomberku (vtedy ešte Rózsahegy), prechádzala po moste cez Váh, údolím ...

( Peter BÉZAY, Národná obroda 7. XI. 1992 )

V roku 1908 bola postavená úzkokoľajná železnica Ružomberok - Korytnica, ktorá umožňovala využívať pracovné príležitosti v Ružomberku. Táto železnica, nazývaná Korytnička alebo Korýtko bola žiaľ, v roku 1974 zrušená.

( Liptovská Osada )

Foto & Video:

  (C) Slovensko na historických fotografiách
     
  Fotogaléria - video
     
  video: Korýtko - Starý vláčik

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0   130419 oo xx Ružomberok [ 180 , 338 ] Rózsahegy
3         Ružomberok tov. na cellulose Rózsahegyi cel. gyár
6         Bielyi Potok z. Fehérpatak mh.
8         Bielyi Potok papiereň Fehérpatak papirgyár mh.
12         Podsucha Somssichforrás mh.
16         Osadnianská Píla Oszadafürész
17         Osada z. Oszadafalu mh.
21         Patočiny z. Patocsinyvölgy mh.
24         Korytnica kúpele [ 619 ] Korytnicza fürdö

Odkazy/Links:

 • Železničná trať Poprad-Tatry - Žilina
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Vďaka ti, stará dobrá železnička...
 • www.korytnicka.host.sk
 • číslo trate/Line No. od/since
  430 6. II. 2000
  482 5. III. 2001

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-II-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 22-4-2018
  ( h482.htm )