LESNÁ ŽELEZNICA V LOZORNE

English section

Krátko po vzniku Československa bola pri obci Lozorno postavená píla a pripojená vlečkou na trať Zohor – Plavecký Mikuláš. Súčasne sa stavala lesná železnica s parnou prevádzkou rozchodu 760 mm. Prípravné práce pre prvý úsek dĺžky 6 km do údolí Suchého potoka boli povolené v roku 1920. Výstavba ďalej pokračovala do údolí Stupavského potoka, kde hlavná trať dosiahla dĺžky 11 km. Počas hospodárskej krízy začiatkom 30. rokov sa drevárska spoločnosť dostala do problémov. Pílu vtedy prevzal nový vlastník, úzkokoľajka však bola nenávratne zrušená.
Drevársky podnik na mieste pôvodnej píly v Lozorne nájdeme na konci obce, po ľavej strane cesty na Jablonové. Žiadna vlečka však k nemu nevedie, bola zrušená rovnako ako lesná železnica. Úzkokoľajka vybiehala z areálu píly cez cestu do lesa, neďaleko pred odklonením cesty od lesa. Krátko po vstupe medzi stromy môžeme zbadať prvý pozostatok trate – niepríliš hlboký zárez. Jeho pokračovanie je ale zahrnuté zeminou so starými polenami, to všetko je naviac zarastené. Vyplatí sa teda urobiť obchádzku po ceste odbočujúcej z cesty na rohu lesa. Táto cesta sa rovnako napojuje na trasu úzkokoľajky, ďalej nás prevádza lesom a po násype na okraji lesa až k hájovni Rusniaky. Teleso železničky tu prechodne mizne, ale onedlho sa opäť objavuje vľavo pozdĺž asfaltovej cesty, smerujúce do údolí Suchého potoka. Súbežne s cestou pokračuje stále ďalej, môžeme vidieť zbytky dvoch mostíkov cez bočné prítoky, betónové opory druhého z nich sú však mimo súčasné koryto potoka. Pri ústí tretieho prítoku, pozdĺž ktorého viedla krátka odbočka, trať prekračovala Suchý potok. Tu sa nachádzajú dokonca dvoje opory mostov – tie druhé patria starej ceste.
Onedlho je trasa prerušená vodnou nádržou Lipníky. Necelý kilometer za nádržou sa železnička vracala na pravý breh Suchého potoka (opory mostu). Asfaltová cesta potom vstupuje do oplotené obory (volne priechodná) a prechádza okolo ďaľšej vodnej nádrže. Za nádržou sa nachádza asi najzaujímavejšia partia telesa úzkokoľajky, stúpajúca do sedla pri Košarisku. V priestore vľavo od cesty sa objavuje najvyšší násyp celej trasy s priepustkom, o necelý kilometer ďalej sa teleso vzďaluje vpravo od cesty a tu ďaľším násypom prekonáva potôčik. Potom sa oblúkom vracia k ceste a zárezom s odloženou kostrou starého autobusu sa prehupne cez sedlo.
Cesta opúšťa oboru a klesá do Borinky, teleso si udržuje výšku a obracia sa k severu do údolia Stupavského potoka. Bohužiaľ práve teleso úzkokoľajky bolo vybrané ako najvhodnejší terén pre stavbu oplotenia obory a je ním podzdĺžne rozdelené na dve časti. Stĺpiky plotu sú tu rovnako z koľajníc, ale najskôr z inej železničky. Po niekoľkých stovkách metrov oplotenie konečne uhýba na stranu, pomaly však končí i zaujímavé teleso. Dostáva sa na ľavú stranu Stupavského potoka a mení sa na obyčajnú lesnú cestu – až do konca, čo predstavuje necelý kilometer. Na rozšířenom mieste lesná železnica končila. Mohla tiež viesť ešte ďalej. O kúsok späť uhýba z cesty telesa smerom doľava (pri pohľade od konca) ďalšia cesta a obchádza štvrtinu masívu Valhoviska nad rekreačnými objektami vo veľmi vyrovnanej trase. Dostáva sa do bočného údolia a z jeho záveru vybieha akoby úvraťou na protiľahlý svah. Pokračuje stále lesom ešte niekoľko stoviek metrov a neďaleko za osamelou chatou náhle končí.

Jaroslav Přibyl ( Tulák po drahách 9/28. XI. 1998)

LESNÍ DRÁHA LOZORNO-SUCHÝ POTOK

Dráha o délce cca 11 km (+ kilometrová odbočka) vycházela z pily v Lozornu jihovýchodním směrem. Prošla lesem zvaným Breziny a údolím Suchého potoka pokračovala až do sedla ve výšce 440 m.n.m. u Košariska. Po dalších dvou km končila v údolí Stupavského potoka severně od Košariska.
Současný stav je následující. Na úseku - Košarisko - vodná nádrž Lipníky jsem žádný pozůstatek neobjevil. Kousek za touto vodní nádrží se po levé straně objevuje násep a pozůstatky mostku přes potok. Tady hned přechází těleso na druhou stranu silnice. Několik kilometrů je pak trasa dobře průchozí stále na pravé straně silnice. Před hájovnou Rusniaký těleso na chvíli zmizí pak se odklání vpravo do lesa jako cesta. Těsné před Lozornem je ještě nutné obejít krátký zarostlý úsek. Konec tratě byl na místní pile za přejezdem silnice.

Jiří Marek, Tulák č.8/12. IX. 1998 ( Klub dráhařů )

číslo trate/Line No. od/since
441 5. V. 1999
412 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Úzkorozchodné trate v okolí Malaciek (mapa: 21,2 kB)
 • Úzkokoľajné a lanové dráhy Záhoria
 • Železničná trať Plavecký Mikuláš - Lozorno - Zohor
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • English section In early 20's fall openning Forrest Railway (lenght 11 km) by Lozorno, damaged in early 30's.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004