Železničná trať / Railway line
Plavecký Mikuláš - Zohor
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

Zohor - Záhorská Ves   Kúty - Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku
Skalica na Slovensku ( ŽSR ) - Sudoměřice nad Moravou ( CZ )
  Hodonín - Hodonín zastávka ( CZ ) - Holíč nad Moravou ( ŽSR )   Trnava - Smolenice
Smolenice - Jablonica
Jablonica - Kúty

 

 

 

 

9. XII. 1911 sprevádzkovanie trate / line opening - budovanej ako spojky medzi Jablonicou a Zohorom

( Zdroj/Source: 23 , 33 )

02. _II. 2003 zastavenie osobnej prepravy / passenger transportation canceling
14. XII. 2003 obnovenie osobnej prepravy / passenger transportation reopening / v úseku / at section Rohožník - Zohor
06. _III. 2005 zastavenie osobnej prepravy / passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Podľa oznamu z 12. XII. 2003 v žst. Zohor do odvolania nebudú premávať nasledujúce vlaky BRKS:

trať vlak
110 2304
2307 (Malacky - Zohor)
2306
2309
113 2302
120 2309
2312

 

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
¤
Kilometer
position due to
Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 35, 013 140665 __ oo Plavecký Mikuláš [ 603 ] Plavecký Svätý Mikuláš; Detreköszentmiklós mh.
_5 30, 105 140764 __ oo Plavecké Podhradie (nz) Detrekövaralja mh.
_7 27, 776 140863 __ _o Sološnica (nz) Syeleskút mh.
11 22, 785 140467 oo __ Rohožník [ 416 ] Rarbok; Nadasfo
18 17, 185 140566 __ oo Kuchyňa Konyha
20 __, ___ ______ __ __ Nový majer z. (zrušená zastávka / canceled stop) Ujmajor mh.
22 13, 171 140368 __ _o Pernek pri Zohore (z) [ 413 ] Pernek
26 _9, 224 140269 __ oo Jablonové Jabloňové; Jablonové pri Malackách; Pozsonyalmás
30 _4, 994 131268 __ oo Lozorno [ 412 ] Lozornó
xx __, ___ xxxxxx xxxxxx most/bridge  
xx __, ___ xxxxxx xxxxxx most/bridge  
35 _0, 372 130963 xx oo Zohor [ 110-3 , 113 ]  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Úzkorozchodné trate v okolí Malaciek (21,2 kB)
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • BRKS - Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s.

 • Železničná trať / Railway line
  Zohor - Záhorská Ves
  neelektrifikovaná trať/Without Power supply

  Zoznam staníc / Station list

  15. XI. 1911  

  sprevádzkovanie trate / line opening - využívanej najmä cukrovarom v Záh. Vsi [23 , 33]

  31. I. - 3. II. 2003   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
  4. II. - 6. VII. 2003  
  prevádzka osobnej dopravy/passenger transportation operating (neplatia preukazy ŽSR, ZSSK a ČD na bezplatnú prepravu)
  ???   obnovenie osobnej prepravy / passenger transportation reopening
  14. XII. 2019  
  zastavenie osobnej prepravy / passenger transportation canceling

  Šťastie mali dvaja muži v dodávke, ktorú zachytil vlak pri obci Vysoká pri Morave
  TASRBratislava 2. 3.2004 - O šťastí môžu hovoriť dvaja muži sediaci v dodávke Fiat Ducato, ktorú v nedeľu večer na železničnom priecestí pri obci Vysoká pri Morave zachytil vlak.
  K dopravnej nehode došlo na ....
  Informácie pre TASR poskytla hovorkyňa KR Policajného zboru v Bratislave Silvia Miháliková.

  Zomrel na podchladenie
  SITABRATISLAVA/MALACKY 5. 3.2004 - Mrtvolu 58-rocného muža objavili vo štvrtok ráno po anonymnom telefonáte na železnicnej zastávke ....

  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Zoznam staníc / Station list:

  km podľa
  knižného
  cestovného
  poriadku
  km due to
  bookish
  Timetable

  Kilometrická
  poloha podľa
  hekto-
  metrovníkov
  ¤
  Kilometer
  position due to
  Hectometer
  stones ¤

  štatistické
  číslo
  Statistic
  No.
  umiestnenie
  budovy
  Building
  position
  názov stanice / zastávky
  Station / Stop name
  Alternatívne názvy
  Alternative names
  _0 _0, 372 130963 xx oo Zohor [ 110-3 , 112 ]  
  __ _2, 8_? xxxxxx xxxxx most/bridge  
  _4 _4, 200 164566 _o __ Lábske Jazero zastávka  
  _8 _6, 794 131169 __ oo Vysoká pri Morave (z) Hochštetno; Nagymagasfalu
  10 10, 302 140160 __ _o Vysoká pri Morave zastávka (nz)  
  12 __, ___ ______ __ __ Dúbrava Dvorec (zrušená zastávka) Dubravapuszta mh.
  14 14, 514 140061 oo xx Záhorská Ves [ 411 ] Uhorská Ves; Uhorská Ves u Moravy; Magyarfalu cukorgyár

  ¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

  Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • BRKS - Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s.

 • Železničná trať / Railway line
  Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou
  neelektrifikovaná trať/Without Power supply

  Zoznam staníc / Station list

  15. XI. 1893 sprevádzkovanie trate / line opening

  ( Zdroj/Source: 33 , 257/75 )

  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Zoznam staníc / Station list:

  km podľa
  knižného
  cestovného
  poriadku
  km due to
  bookish
  Timetable

  Kilometrická
  poloha podľa
  hekto-
  metrovníkov
  ¤
  Kilometer
  position due to
  Hectometer
  stones ¤

  štatistické
  číslo
  Statistic
  No.
  umiestnenie
  budovy
  Building
  position
  názov stanice / zastávky
  Station / Stop name
  Alternatívne názvy
  Alternative names
  0 76, 100 / 76,3 143669 oo xx Skalica na Slovensku [ 114-1 ] Skalica
  2 78, 646_
  14, 950+
  101261 xxxxxx Skalica na Slovensku št. hr./State border  
  3 __, ____ 37085_ oo xx Sudoměřice nad Moravou ( CZ )  

  ¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

  Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Skalicko - Regionálne informácie mesta Skalica

 • + od / from Veselí nad Moravou


  Železničná trať / Railway line
  Hodonín - Holíč nad Moravou
  napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

  Zoznam staníc / Station list

  18. VI. 1891 sprevádzkovanie trate / line opening

  ( Zdroj/Source: 23 , 33 , 257/75 )

  11. XII. 2004 zastavenie osobnej prepravy / passenger transportation canceling

  ( Zdroj / Source : 134 / 2004/5 )

  V pondělí 22.7. se vrátí vlaky na trať Hodonín - Holíč. Jako náhrada za autobusy.
  21. 7. 2019 , Jan Šindelář , zdopravy.cz - Od pondělí 22.7.2019 se rozjede neobvyklá náhradní vlaková doprava za autobusy, stane se tak na mezinárodní trati z Hodonína do Holíče. Vlakový pendl přes řeku Moravu bude zaveden na tři měsíce do konce října kvůli rekonstrukci hraničního mostu na silnici I/51. Pravidelná osobní doprava přitom na trati skončila už v roce 2004.
  Ve vlacích náhradní dopravy bude platit obvyklý tarif Českých drah a také tarif IDS Jihomoravského kraje. „Označení jízdenek IDS JMK ze zastávek Holíč a Hodonín zastávka zajistí doprovod vlaku. Ten může cestující také odbavit vydáním dvouzónové jízdenky IDS JMK,“ doplnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Jak už deník Zdopravy.cz informoval dříve, České dráhy nasadí vozy řady 810/809. Půjde o deset párů vlaků v pracovní dny a šest párů o víkendech. Podrobný jízdní řád je například na stránkách IDS (S92).
  Náhradní vlaková doprava za přerušenou linkovou autobusovou dopravu při uzavření pozemních komunikací není obvyklá, ale příležitostně k jejímu zavedení dochází.

  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Zoznam staníc / Station list:

  km podľa
  knižného
  cestovného
  poriadku
  km due to
  bookish
  Timetable

  Kilometrická
  poloha podľa
  hekto-
  metrovníkov
  ¤
  Kilometer
  position due to
  Hectometer
  stones ¤

  štatistické
  číslo
  Statistic
  No.
  umiestnenie
  budovy
  Building
  position
  názov stanice / zastávky
  Station / Stop name
  Alternatívne názvy
  Alternative names
  0 0, 0__ 33845_ xx oo Hodonín ( CZ )  
  2 2, 1__ 37195_ xx ox Hodonín zastávka ( CZ )  
  3 2, 740 / 3,1 101360 xxxxxx Hodonín st. hr./State Border (most/bridge)  
  _ 4, 83_ xxxxxxx xxxxxx most/bridge  
  6 6, 198 143263 xx oo Holíč nad Moravou [ 114-1 ] Holíč

  ¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

  Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Železničná trať / Railway line
  Trnava - Smolenice a / and Jablonica - Kúty
  napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

  Zoznam staníc / Station list

  14. XII. 1897 sprevádzkovanie tratí / lines opening

  ( Zdroj/Source: 1 , 33 )

  Pri železničnej trati našli ženu v bezvedomí
  SITABRATISLAVA/TRNAVA 13. 10.2004 - Zranenú ženu nezvestnú od pondelka objavili v utorok ráno pri koľaji v úseku železničnej trate Trnava – Trnava-predmestie. Ako agentúru SITA informoval hovorca Železničnej polície Jozef Búranský, 56-ročná Trnavčanka ležala v bezvedomí hlavou smerom ku koľaji a mala rozbitú lebku.
  Privolaná lekárka nevedela presne uviesť, či žena utrpela zranenia po kolízii s vlakom alebo len po páde na kamenistý podklad trate. Ako dodal Búranský, rušňovodiči troch predchádzajúcich vlakov si ženu nevšimli. Vlak, ktorého rušňovodič ženu našiel, mal meškanie 39 minút, ďalšie štyri vlaky meškali od 9 do 30 minút. Prípad vyšetruje oddelenie Železničnej polície v Trnave.

  ZSSK obmedzila dopravu na tratiach Trnava - Bratislava, Trnava - Kúty a Galanta - Bratislava
  ZSSK, 26.01.2021 – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že je nútená pozastaviť vedenie 33 osobných vlakov, ktoré premávajú na linke Trnava – Bratislava-Nové Mesto (3804, 3806, 3808 - 3831, 3833, linka IDS BK S55) a na trati Trnava – Kúty (2605, 2620, 2623, 2624, 2640, 2641), a to od 27.1.2021 až do odvolania.
  Na traťovom úseku Trnava – Bratislava-Nové Mesto nebude premávať 27 osobných vlakov (Os). V rámci prímestskej dopravy ostane zabezpečený 1-hodinový takt, v čase dopravnej špičky bude zabezpečený 30-minútový takt vlakov pri kombinácii vlakov Os a REX (V úseku Pezinok – Bratislava zostane v čase dopravnej špičky zachovaný 20-minútový interval spojov).
  Na traťovom úseku Trnava – Kúty bude zavedený grafikon v režime ako počas sobôt a dní pracovného pokoja. Počas celého dňa bude zabezpečené železničné spojenie v 2-hodinovom takte. Obmedzenie sa dotkne 6 vlakov.
  Vyťaženie dotknutých vlakových súprav ZSSK sa v období 1. 1. – 25. 1. 2021 pohybovalo na úrovni od 10 % do 40 % ich celkovej kapacity. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 ide až o 70 % pokles cestujúcich.
  ZSSK musela pristúpiť k ďalšiemu obmedzovaniu prímestskej dopravy predovšetkým z dôvodu zvýšenej chorobnosti a karantény prevádzkových zamestnancov ZSSK na pozícii rušňovodič po skríningovom testovaní v období 18. – 25. 1. 2021, aktuálnej vyťaženosti vlakov ZSSK, ako aj naďalej platiaceho lockdownu.
  ZSSK najskôr obmedzila dopravu 28 osobných vlakov na linke Senec – Bratislava-Petržalka, pričom obmedzenie malo trvať od 12. do 24. 1. 2021. Z dôvodu pretrvávajúcej zhoršenej pandemickej situácie a lockdownu je nutné toto obmedzenie predĺžiť. V súčasnosti realizované obmedzenia dopravy na linke Senec – Bratislava-Petržalka ostávajú teda aj naďalej v platnosti, a to až do odvolania: . Zároveň dochádza k obmedzeniu ďalšieho vlaku – vlak Os 4744 (Galanta 06:03 – Bratislava-Petržalka 07:09).

  Železničná trať
  Smolenice - Jablonica

  11. VI. 1898 sprevádzkovanie trate / line opening

  ( Zdroj/Source: 23 , 33 )

  Zoznam staníc / Station list

  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Zoznam staníc / Station list:

  km podľa
  knižného
  cestovného
  poriadku
  km due to
  bookish
  Timetable

  Kilometrická
  poloha podľa
  hekto-
  metrovníkov
  ¤
  Kilometer
  position due to
  Hectometer
  stones ¤

  štatistické
  číslo
  Statistic
  No.
  umiestnenie
  budovy
  Building
  position
  názov stanice / zastávky
  Station / Stop name
  Alternatívne názvy
  Alternative names
  _0 __, ___ 136762 oo xx Trnava [ 120-7 , 120-10 , 133 , 422 , 602 ]  
  __ _0, 034 ______ oo xx Trnava nákladná stanica [ 120-7 , 422 , 602 ] Trnava na Slovensku; Tyrnau; Nagyszombat
  _4 _4, 200 136861 ox xx Trnava predmestie (zastávka)  
  __ _4, 743 ______ xx oo hybňa Nemčanka  
  _9 _9, 000 / 8, 9 142760 __ __ Šelpice Bogdanovce Šelpice z.; Bogdany-Selpöcz mh.
  12 12, 296 / 12, 32 142661 __ __ Klčovany (zastávka)  
  14 14, 6__ / 14, 4 142463 __ __ Boleráz Bélahaza
  18 18, 620 / 18, 67 142562 __ __ Bíňovce (zastávka) Binovce z.; Binócz mh.
  21 21, 184 / 20, 6 142166 __ __ Smolenice [ 423 ] Nádaš Smolenice; Pozs.-nadas-Szomolány
  25 24, 775 / 24, 79 142364 __ __ výhybňa Buková  
  __ 27, 169 - 28, 068 xxxxxx xxxxx ( Jablonický tunel )  
  __ 29, 326 / 29, 2 ______ __ __ výhybňa Dúbrava  
  33 33, 100 141762 __ __ Cerová-Lieskové  
  35 34, 971 / 34, 8 141663 oo xx Jablonica [ 117 , 603 ] Jablonice; Jabláncz
  40 39, 726 141564 __ __ výhybňa Hlboké z. [ 421 ] Luboka mh.
  44 44, 212 / 43, 95 141366 oo xx Senica [ 420 ] Senica nad Myjavou ; Szenice
  50 49, 787 / 50 141465 __ __ Šajdíkove Humence Šajdík. Humenec; Kiralymajor
  55 55, 357 / 55, 38 141267 __ __ Borský Mikuláš Búr Sv. Mikuláš; Búrszentmiklós
  60 59, 391 / 58, 5 141168 __ __ Šaštín-Stráže Šaštin; Sasvár
  __ 63, 05 ______ __ __ hybňa Čáry (zrušená)  
  65 65, 005 / 64, 95 130369 __ __ Kuklov Kuklov Čáry z.; Kuklócsári mh.
  68 67, 463 130161 xx oo Kúty [ 110, 114 ] Jókút

  ¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

  Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Trnava II
 • Trnava III
 • Senica II
 • Senica cez objektív

 • Železničná trať
  Brezová pod Bradlom - Jablonica
  neelektrifikovaná trať/Without Power supply

  Zoznam staníc / Station list

  6. IX. 1899 sprevádzkovanie trate / line opening

  ( Zdroj/Source: 23 , 33 )

  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Zoznam staníc / Station list:

  km podľa
  knižného
  cestovného
  poriadku
  km due to
  bookish
  Timetable

  Kilometrická
  poloha podľa
  hekto-
  metrovníkov
  ¤
  Kilometer
  position due to
  Hectometer
  stones ¤

  štatistické
  číslo
  Statistic
  No.
  umiestnenie
  budovy
  Building
  position
  názov stanice / zastávky
  Station / Stop name
  Alternatívne názvy
  Alternative names
  _0 11, 669 142869 __ __ Brezová pod Bradlom [ 424 , 605 ] Brezová ; Berezó
  _2 10, 100 142968 __ __ Brezová pod Bradlom zastávka  
  _6 _6, 396 142067 __ __ Hradište pod Vrátnom Hradište pri Senici
  _9 _3, 636 141960 __ __ Osuské Osuska z.; Ósuska mh.
  11 _1, 220 141861 __ __ Jablonica obec  
  12 _0, 000 141663 oo xx Jablonica [ 116 , 603 ] Jablonice; Jabláncz

  ¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

  Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 30-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-feb-2021
  ( h112-7.htm )