PRIEMYSELNÁ ŽELEZNICA
Pernek - Bane
English section

V Malých Karpatoch sa okrem dreva ťažia tiež nerastné suroviny, predovšetkým vtedy vápenec v Rohožníku. V minulosti bola ťažba rozmanitejšia. V kopcoch pri Perneku pracovali bane na pyrit. Za prvej svetovej vojny, v roku 1917, spoločnosť Klímove banské a hutné závody postavila úzkokoľajku pre dopravu suroviny z baní do továrne pri zastávke a nákladisku Pernek . Bola asi 6 km dlhá (pozn. red. – pozri tiež poznámku J. Karoviča na str. 2), s jednou úvraťou približne v polovici trasy pre lepšie zvládnutie výškového rozdielu. V dôsledku povojnovej krízy bola v roku 1922 ťažba v baniach zastavená a v roku 1924 firma likvidovaná. Železnička bola pravdepodobne tiež zrušená.
Chemická továreň s krátkou vlečkou stávala pri trati na opačnej strane cesty ako zastávka. Dnes tu zostal len starý obytný dom. Úzkokoľajka viedla po ľavej strane cesty smerom k Perneku, počom sa odklonila do poľa a po severnom okraji obec obišla. Stopy po nej tu nezostali takmer žiadnej, len pri obci je poľná cesta v jednom mieste vedená na násypu s priepustkom.
Potom úzkokoľajka krížila cestu do Kuchyne, za cestou je v jej trase prašná cesta k násypke kameňolomu. V priestore pod lomom bola úvrať. Za úvraťou je už teleso železničky dobre zachované. Dostaneme sa k nemu po niekoľkých krokoch do svahu z miesta, kde sa k ceste pripojuje jednosmerná cesta od násypky. Na telese vo svahu je i jeden priepustok. Zakrátko opúšťa listnatý les a prechádza nad Pernekom otvoreným a zarasteným terénom. Tu je tiež prerušené starým lomom, o niečo ďalej sa na ne napojuje cesta so žltou turistickou značkou a pokračuje lesom. Opakuje sa tak situácia z predchádzajúcej popisovanej úzkokoľajky, kde si i neznalí turisti môžu dopriať prechádzku po zaujímavom telese. Spočiatku sa príliš nelíši od obvyklej lesnej cesty, až na vyrovnané stúpanie a menšie zárezy. Neskôr sa ale krátko za sebou objavia dve opornej steny, prerušené celkom tromi priepustkami. Na vnútornej stene jedného z nich je vyrytý letopočet 1917. Teleso zarezané vysoko v úbočí zachádza do bočného údolia a prekonáva jej mohutným násypom. Podobná situácia sa opakuje zhruba o pol kilometra ďalej. Končí pri zbytkoch kamennej rampy pod starými štolami. Štoly boli trochu vyššie vo svahu, zrejme ich tiež spojovala úzkokoľajka, ktorej trasou by mohla byť vrstevnicová línia zarezaná v úbočí.

Jaroslav Přibyl, Tulák 9/28. XI. 1998 ( Klub dráhařů )

PRUMYSLOVÁ DRÁŽKA PERNEK- BANĚ

Asi 6 km dlouhá drážka vedla od nádraží podél silnice, pak objela obec Pernek od severu. Následovala úvrať a pak dlouhé stoupání až na konec trasy. Tato část vedla v lese.
Současnost drážky: od nádraží Pernek až k úvrati zmizela trasa drážky v poli. Těsné před úvratí je z ní cesta a posléze silnice do lomu. Úsek za úvrati je zarostlý až do místa, kde se na něj napojuje žlutá značka. Ta po tělesu vede až na bývalou konečnou. Těleso je zde perfektně zachováno. Boční údolí jsou překonávána vysokými náspy, místy jsou i zářezy a opěrné zdi. Na konci bývalé tratě jsou vlevo vidět zbytky rampy.

Jiří Marek, Tulák č.8/12. IX. 1998 ( Klub dráhařů )

Oprava článku Pernek – Bane z Tuláka č. 8
Jozef Karovič

Drážka mala 9 (nie 6) km, postavená bola roku 1917 ruskými a talianskymi vojnovými zajatcami.

(Tulák č.9/28. IX. 1998, Klub dráhařů )

Dočasný rozmach ťažby antimónu a kyzov, počas ktorého bola vybudovaná v Perneku za podpory štátu a za pomoci vojnových zajatcov 7,5 km dlhá úzkokoľajná železnica z ložiska až na žel. stanicu obce Pernek, končí v roku 1922.

( permonik.host.sk )

English section In 1917 fall openning industrial Railway by Pernek (long aprox. 6 - 9 km), damaged in 1924.

číslo trate/Line No. od/since
442 5. V. 1999
413 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Niekoľko fotografií z oblasti trate Pernek - Bane
 • Úzkorozchodné trate v okolí Malaciek (mapa: 21,2 kB)
 • Úzkokoľajné a lanové dráhy Záhoria
 • Železničná trať Plavecký Mikuláš - Zohor
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 15-I-2005
  (h413.htm)