Železničná trať
Borovce - Horný majer

Zoznam staníc / Station list

Ešte k trati Piešťany - Vrbové
Koľajnice trate Piešťany - Vrbové úspešne naberajú hrdzu, i keď občasné jazdy ....
Zrušená vetva Trebatice - Rakovice je ...
Vypravme sa radšej za zaujímavejšími pozostatkami v tejto lokalite. Prekvapivo bude reč o nenápadnej agrárnej úzkokoľajke Borovce - Hroný Majer (dvor Mária). Aj keď merala len 3 km a okrem dvorov nebol na trati ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name

Alternatívne názvy
Alternative names

0     __ __ Borovce zp [ 434 ]  
2, 5     __ __ Horný majer dvor Mária

 

číslo trate/Line No. od/since
493 6. III. 2000
435 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h435.htm )