Železničná trať
Trebatice - Borovce - Rakovice

Zoznam staníc / Station list

prev. dĺžka Trebatice - Rakovice 3, 894 km.

( Zdroj : 27/1925/604 )

312a.gif (78,5 kB)

Trebatice - Rakovice a Počkaj - Baňa Lucia
SPOMIENKA NA ZANIKNUTÉ TRATE
Dnešných dní sa nedočkali ani tieto, svojho času najkratšie lokálky na Slovensku. Trete, ktorých dĺžku v kilometroch hravo zrátame na prstoch jednej ruky, už takmer upadli do zabudnutia. My však dnes spomienky na ne spoločne oprášime ...

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 8/2002 časopisu Ž-Semafor z 17. IV. 2002)

Ešte k trati Piešťany - Vrbové
Koľajnice trate Piešťany - Vrbové úspešne naberajú hrdzu, i keď občasné jazdy ....
Zrušená vetva Trebatice - Rakovice je ...
Vypravme sa radšej za zaujímavejšími pozostatkami v tejto lokalite. Prekvapivo bude reč o nenápadnej agrárnej úzkokoľajke Borovce - Hroný Majer (dvor Mária). Aj keď merala len 3 km a okrem dvorov nebol na trati ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1960/1

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name

Alternatívne názvy
Alternative names

0     __ __ Trebatice [ 312 ] Vágterbete
      xx xo súbeh tratí / connection of lines 312 / 434  
3     __ __ Borovce zp [ 435 ]  
4     __ __ Rakovice  

 

číslo trate/Line No. od/since
38b ?
412 6. III. 2000
434 5. III. 2001

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 12-VII-2004
    ( h434.htm )