Železničná trať
Michalovce - Morské oko

 

(Mapa z roku 1937, neobsahuje celú sieť)

Remetské Hámre

Ešte do 2. sv. vojny bola na území pohoria Vihorlat pomerne riedka sieť lesných ciest. Vyťažené drevo sa z porastov približovalo gravitačne alebo pomocou ťažných zvierat a odvážalo sa na vozoch po známych furmanských cestách. Furmanské cesty boli čiastočne spevnené úzke lesné cesty, ktoré nenarúšali charakter krajiny a nevyžadovali výrub širšieho prieseku v lesných porastoch.
V roku 1906 postavili v doline Okny nad Remetskými Hámrami vtedajší majitelia “železničku” s drevenými koľajnicami. Vozíky na dopravu ťahali konské záprahy.

 

(Mapa neobsahuje celú sieť)

V roku 1924-25 tu bola postavená nová parná úzkokoľajná lesná železnica ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

 

číslo trate/Line No. od/since
433 6. III. 2000
534 5. III. 2001

Ďaľšie informácie


Zdroje:

 • Vološčuk Ivan, Terray Ján: CHKO Vihorlat, Príroda, Bratislava 1987
 • Krásy Slovenska rok 1967 a 1972
 • Pozn.: Plánujem doplnenie o ďaľšiu mapu

  Dokument dodal: Miroslav KOŽUCH

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03-IV-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 15-II-2004