Literárne zdroje / Book Sources
časť /section 2

Č.
No.
Autor/-i
Writer/-s
Názov
Title
Vydavateľ, rok
Producer,date
Signatúra v Univ. knižnici Bratislava Signatúra v knižnici Nár. techn. múzea v Prahe
101 - 102 Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines
103 WESTWOOD John Železnice - obrazové dějiny Columbus Praha 1994 30 B 22332  
104 - 133   interné dokumenty Železníc Slovenskej republiky      
134   Cestovný poriadok Železníc Slovenskej republiky / Railways of Slovak republic Bookish Timetable AFGH (NADAS) Vrútky    
135   Atlas ČSSR Slovenská kartografia Bratislava 1981 22 B 47678  
136 BENEŠ Karel Železnice na Podkarpatské Rusi NADATUR Praha 1995    
137   Doprava a ochrana životního prostředí NADAS Praha 1980    
138 DRASTÍK F.
BALÁČEK V.
TILL B.
Kovové materiály železničního provozu NADAS Praha 1979    
139   Ekonomika dopravy ČSSR VPL Bratislava 1963    
140 EZR O. a kol. Metodika racionalizace práce v dopravě NADAS Praha 1977    
141 FILIP Z.
KOŠ K.
Technická normalizace v dopravě a spojích NADAS Praha 1965    
142 GALICKIJ A. Plánování socialistické dopravy Průmyslové vydavatelství 1951    
143 GAZÍKOVÁ Z. Financovanie a účtovníctvo v železničnej doprave Alfa Bratislava 1982    
144 GESIARZ Z. Kontejnerizace SNTL Praha 1980    
145 GOEHLER O. Vlastní přepravní náklady v železniční dopravě NADAS Praha 1969    
146 GREGOR F. Sdružená přeprava kusových zásilek NADAS Bratislava 1965    
147 HANUS J.
ŠUDERLA M.
Zabezpečovacia technika 1., 2. diel NADAS Praha 1980    
148 HANUŠ B. Základy ekonomiky dopravy NADAS Praha 1980    
149 HAVELKA Z. a kol. Mechanizačné zariadenia NADAS Praha 1979    
150 HEJNA V. a kol. Zavádění kontejnerového dopravního systému u přepravců Imados Praha 1974    
151 HONS Josef, prof. ing. Dejiny dopravy na území ČSSR Alfa Bratislava 1975    
152 HRUDKA Z. Využití výpočetní techniky v železniční dopravě členských států RVHP NADAS Praha 1975    
153 CHUDÁČEK V.
POUPĚ O.
Zabezpečovací technika v železniční dopravě 1., 2. díl NADAS Praha 1970, 1972    
154 JANČA J.
SOBOL Z.
Důlní doprava SNTL Praha 1973    
155 JANDOUŠ V. Mechanizace v železničním stavebnictví, I. stroje NADAS Praha 1963    
156 JANDOUŠ V. Stroje pro železniční stavitelství NADAS Praha 1964    
157 JELEN Jiří, Ing. CSc. Doprava okolo nás Smena Bratislava 1979    
158 JEROŠKIN F. K. Banské železnice a vlečky SVTL Bratislava 1956    
159 KLEČKA H. Dopravné tarify Výskumný ústav dopravný Žilina 1980    
160 KLIMEŠ F. a kol. Železniční stavby SNTL Praha 1980    
161 KLIMEŠ F. a kol. Železniční stavitelství I. SNTL Praha 1978    
162 KOŘÍNKOVÁ K.
NACHTMAN A.
Rozvoj progresivních dopravních systémů NADAS Praha 1982    
163 KOUSAL M. Osobná preprava Alfa Bratislava 1975    
164 KRAUS J.
TYC V.
Sanace svahů železničních násypů a zářezů NADAS Praha 1965    
165 KRONĎÁK M. a kol. Pod mědenou pavučinou ČSD NADAS Praha 1968    
166 KULHÁNEK K.
ŠIMEK P.
Přeprava nebezpečného zboží NADAS Praha 1975    
167 KULHÁNEK K.
ŠIMEK P.
Správné nakládání zboží do železničních nákladních vozů NADAS Praha 1965    
168 KUPČO O.
VANČO Š.
Vlečky SVTL Bratislava 1963    
169 LANGHAMMER R. a kol. Optimalizační metody v řízení dopravy NADAS Praha 1966    
170 LEBEDINCEV M. M. Organizace přepravy v přepravních skříních na dráhách Dopravní nakladatelství Praha 1955    
171 KOZINKA Jaromír Parní lokomotivy 1. NADATUR Praha 1994    
172 SELLNER Karel Motorové lokomotivy 1. NADATUR Praha 1993    
173 SELLNER Karel Elektrické lokomotivy 1. NADATUR Praha 1994    
174   Vysokorychlostní železniční doprava FIAT Ferroviaria    
175 LINZBOTH J. Chladící vozy Dopravní nakladatelství 1959    
176 LOUDA J. Lokomotivní hospodářství elektrické a motorové vozby NADAS Praha 1967    
177 LOUDAČKA J. a kol. Motorové dopravné vozíky NADAS Praha 1969    
178 METĚJŮ J. a kol. Prostředky výpočetní techniky v dopravě NADAS Praha 1969    
179   Mezinárodní dopravní přehledy (1967 - 1980 ) NADASR Praha 1967 - 1980    
180 MUŤKA Z. a kol. Doprava v zahraničním obchodě SNTL Praha 1964    
181 MÜLLER M. Hospodaření nakladními vozy v mezinárodní přepravě NADAS Praha 1964    
182 MUNZAR J.
ŠIMEK P.
Váhy a vážení v železniční přepravě Dopravní nakladetelství 1958    
183 NEZVAL J. Mezinárodní železniční přeprava. Odúčtovaní a placení NADAS Praha 1966    
184 NOVÁK F.
NOUZA F.
VALTER J.
Trakční vozidla nezávislá a železniční vozy i. - II. NADAS Praha 1978    
185 OLACH J.
PÁZMÁNY J.
Dopravné križovatky Alfa Bratislava 1977    
186 OPLETAL F. Přeprava kapalin v železničních nádržkových vozech Dopravní nakladatelství Praha 1960    
187 PETROV A. P.
AKSENOV I. J.
Kybernetika a automatizace dopravních procesů NADAS Praha 1962    
188 PETROVSKÝ A. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. I. Technická základňa SAV Bratislava 1969    
189 PETROVSKÝ A. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. I. Technológia Veda Bratislava 1977    
190 PETROVSKÝ A. Teoretické základy normalizácie dopravného názvoslovia Alfa Bratislava 1972    
191 PETROVSKÝ A. Železničná prepravná prevádzka I. Vnútroštátna preprava vozňových zásielok 1. Alfa Bratislava 1982    
192 POSPÍŠIL B. Trasování dopravních cest NADAS Praha 1977    
193 REMTA F. Ložné práce v dopravě - mechanizační prostředky NADAS Praha 1963    
194 REMTA F. Visuté lanové dráhy SNTL Praha 1953    
195 RUSKO P. Nakladanie dreva na vozne lesnej železnice a na vozne ČSD SVPL Bratislava 1963    
196 ŘEZNÍČEK B. Efektívnosť investícií a racionalizačných opatrení v železničnej doprave Alfa Bratislava 1978    
197 ŘEZNÍČEK B. Ekonomika železničnej dopravy Alfa Bratislava 1982    
198 ŘEŽÁBEK J. a kol. Mezinárodní vztahy dopravní NADAS Praha 1967    
199 SKRBEK Kamil, Doc. RNDr. Dopravná geografia ČSSR a svetadielov Alfa Bratislava 1977    
200 JELEN Jiří, Ing. CSc. Světové železnice 1. Evropa NADAS Praha 1988    

Strana vytvorená / Site created : 14-XI-1999
Údaje aktualizované / Data Updated : 17-IX-2001
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/literat2.htm )