Rušne radu
121

http://www.railfaneurope.net/pix/sk/electric/110-210/121065.jpg
© Európsky železničný server

Základné technické údaje

Rad:   121
Pôvodný rad:   E 469.1
Výrobca:   Škoda Plzeň
Rozchod:   1435 mm
Usporiadanie pojazdu:   Bo'Bo'
Napájací systém:   3 kV js
Hodinový výkon:   2344 kW
Trvalý výkon:   2032 kW
Dĺžka cez nárazníky:   16140 mm
Rázvor celkový:   11500 mm
Rázvor podvozkov:   3330 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov:   8170 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť:   90 km/h
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:   120 m
Hmotnosť rušňa:   88 t
Prevodový pomer:   1 : 3,11
Priemer kolies:   1250 mm
Vlakové kúrenie:   3 kV js
Továrenský typ:   43 E1

Popis

Už behom sériovej výroby rušňov radu E 499.1 (zhodovali sa s radom E 499.0 / 140 , len mali nové podvozky a líšili sa v detailoch) bol jeden z nich (rušeň s pôvodným označením E 499.157) upravený pre nákladnú dopravu a dodaný v roku 1960 ako E 469.001 (prototyp). V mechanickej aj elektrickej časti zodpovedá radu E 499.1 (v súčasnosti u ČD rad 141). Vložením prevodového medzikolesa do prevodovky, a teda zmenou prevodu na pomer 1:3,11, bolo dosiahnuté zväčšenie ťažných síl pri rozjazdoch a zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti na 90 km/h. Rušeň bol ešte zaťažený balastom na hmotnosť 88 ton.
Ešte v roku 1960 bola zahájená sériová výroba takýchto rušňov, ktoré boli označené ako rad E 469.1 (121), pričom prvý rušeň dostal označenie E 469.101. Od prototypového rušňa sa líšili niektorými zmenami v elektrickej časti, ale predovšetkým v mechanickej časti. Primárne vypruženie bolo vylepšené použitím skrutkových pružín na záveskách listových pružníc a niekoľko rušňov bolo miesto lamelovými spojkami Séchéron vybavených novými kĺbovými spojkami Škoda. Nový typ týchto spojok sa ďalej značne rozširoval.
Zväčšená ťažná sila a zmenený prevod na pomer 1:3,11 sa v prevádzke dobre osvedčili. Rušne sa stali v nákladnej doprave najobľúbenejšie napriek tomu, že konštrukcia samotnej prevodovky, konkrétne uloženie medzikolesa, je istou konštrukčnou slabinou v prevádzke.
U posledného rušňa tohoto radu s označením E 469.185 (teraz 121.185) bol prvýkrát nahradený kovový materiál laminátom - obe stanovištia rušňovodiča boli vyrobené skúšobne už z nového materiálu. Na upravenom prototypovom rušni E 469.001 bola vykonaná neskôr spätná rekonštrukcia na rad 141, pričom rušeň dostal pôvodné označenie.

MDPaT 6.11.1998

Použitie - vlaky nákladnej dopravy: miestne nákladné vlaky na tratiach Žilina - Vrútky - Liptovský Mikuláš (180), Púchov - Lúky pod Makytou (125, nočné). Na tratiach Kysak - Prešov (188) a Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany (195) s dieselovými 721. Prvý vyrobený - 121.001 je väčšinou používaný na trati Žilina - Vrútky. 

 

číslo rušňa rušňové depo
121 001  Žilina
121 004  Košice
121 007  Košice
121 014  Košice
121 023  Košice
121 038  Žilina
121 040  Žilina
121 041  Žilina
121 060  Žilina
121 065  Žilina
121 068  Žilina
121 077  Žilina
121 084  Košice

( Zdroj )

Prezývky: Jednička
Štvorkolák

Uhelka

( Zdroj )


Späť / Back Ďalej / Next
Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 25-VII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/121.htm )