Rušne radu
140
Nasledujúci / Next

140 099
Rušeň 140.099-3, výrobca: Závody V. I. Lenina Plzeň, n. p.
ČS: 3629, rok výroby: 1958, (RD Košice)
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
©
Addams (Michaľany 13. X. 2001 - 08:53 hod.)

140 083
© Európsky železničný server

Základné technické údaje

Rad:   140
Pôvodný rad:   E 499.0
Výrobca:   ZVIL Plzeň
Rozchod:   1435 mm
Usporiadanie pojazdu:   Bo'Bo'
Napájací systém:   3 kV js
Hodinový výkon:   2344 kW
Trvalý výkon:   2032 kW
Dĺžka cez nárazníky:   15600 mm
Rázvor celkový:   11500 mm
Rázvor podvozkov:   3330 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov:   8170 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť:   120 km/h
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:   120 m
Hmotnosť rušňa:   82 t
Prevodový pomer:   1 : 2,27
Priemer kolies:   1250 mm
Vlakové kúrenie:   3 kV js
Továrenský typ:   12 E1 až 12 E6

Popis

Prvý rad elektrických rušňov pre nový napájací systém 3 kV jednosmerného prúdu bol rad s pôvodným označením E 499.0. Tieto dodávala v rokoch 1953 až 1959 Škoda Plzeň . Prvé dva rušne mohli byť prevádzkované len na pražských spojkách pod napätím 1,5 kV, čo nemohlo dobre spĺňať podmienky skúšobnej prevádzky. Preto bol rušeň E 499.001 skúšaný na poľských tratiach od 21.2 do 4.12.1954, kde najazdil 100 000 km vo všetkých druhoch výkonov.

Pri konštrukcii mechanickej časti rušňa boli použité švajčiarske licenčné podvozky rušňa firmy SLM radu Ae 4/4 švajčiarskej dráhy Bern - Lötschberg - Simplon . Skriňa je na podvozkoch uložená prostredníctvom otočných čapov tak, aby prenos ťažných síl z podvozkov do rámu rušňa bol orientovaný čo najnižšie nad koľajnicami. Naviac sú ešte podvozky vybavené elektropneumatickým zariadením, ktoré samočinne vyrovnáva nápravové tlaky jednotlivých dvojkolies v závislosti na trakčnom prúde (vyrovnávanie klopných momentov). Týmto zariadením sa dosahuje mechanické optimum a adhézna hmotnosť sa využíva na 92 %.
V každom podvozku sú uložené dva trakčné motory, z ktorých sa krútiaci moment prenáša na dvojkolesá prostredníctvom lamelových spojok Séchéron s prevodom 1:2,27. Dvojkolesá sú uložené vo valivých ložiskách vedených zvislými čapmi. Prvotné odpruženie dvojkolies je pomocou skrutkových pružín. Druhotné odpruženie kolísky sa deje pomocou listovej pružnice.
Elektrická časť rušňa je riešená na základe nepriameho riadenia. Riadiace obvody majú napätie 48 V a hlavný kontrolér je poháňaný pneumatickým servomotorom. Oba zberače sú vzduchové a medzi nimi sú na streche rušňa uložené rozjazdové odporníky. Dva chladiace ventilátory dodávajú vzduch ako odporníkom, tak aj trakčným motorom. Radenie trakčných motorov je buď sériové alebo paralelné, vždy s dvomi motormi v sérii. Najväčšie napätie na svorkách motorov je teda 1,5 kV. Plné napätie 3 kV sa privádza iba k motorom oboch kompresorov, kde sa ešte znižuje v predradných odporoch (asi o 400 V). Motory oboch ventilátorov sú trvale zaradené v sérii za sebou.
Rušeň môže elektricky vykurovať vlakové súpravy len sústavou 3 kV jednosmerného prúdu. Je vybavený nulovou napäťovou ochranou, nadprúdovou ochranou, prúdovou diferenciálnou ochranou, ochranou proti preklzávaniu dvojkolies a prepäťovou ochranou, ktoré všetky svojím účinkom zasahujú priamo do hlavného vypínača rušňa.
Toto usporiadanie, ako mechanickej, tak aj elektrickej časti, sa stalo základom nových elektrických rušňov ČSD jazdiacich na tratiach elektrizovaných napájacou sústavou 3 kV jednosmerného prúdu. Všetky ďalšie typy (napr.: E 499.1 / 141, E 469.0 / 120, E 469.1 / 121) z koncepcie radu E 499.0 vychádzajú.
Rušne tohoto radu boli vkusne karosované. Po inventárne číslo 38 boli pôvodne natreté modro-krémovo a ďalej zeleno-krémovo. Náter zeleno-krémový sa rozšíril na všetky ďalšie elektrické rušne 3 kV napájacej sústavy u ČSD.
Čo do rozmerov a hmotnosti nie sú tieto elegantné rušne jednotné. Rušňom s číslami 18 až 40 bol predĺžený rám o 200 mm, takže tieto rušne merajú cez nárazníky 15800 mm. Rušne do čísla 40 majú hmotnosť 80 ton, ostatné 82 ton. Na rušňe s číslami 61 a 62 bolo namontované zariadenie rýchlikovej brzdy DAKO-R v roku 1966. Rušeň číslo 84 je vybavený plechovými rozjazdovými odporníkmi, ktoré sa dobre osvedčujú a rušeň skvalitnili. Na rušni číslo 100 bola prvýkrát u ČSD dosadená chladnička, ktorá sa neskôr stala samozrejmosťou každého elektrického rušňa.
Spolu bolo vyrobených 100 univerzálnych jednosmerných traťových elektrických rušňov radu E 499.0. Celá dodávka bola realizovaná v šiestich sériách, ktoré boli označené ako 12 E1 až 12 E6. Prvý rušeň s označením E 499.001 v dňoch 23.8. až 24.9.1953 v
Žiline absolvoval skúšky pri napätí 3 kV js. Uvedený rušeň viezol aj slávnostný vlak dňa 29.8.1953 na prvej elektrifikovanej trati s napätím 3 kV js na Slovensku v traťovom úseku Žilina - Vrútky . V súčasnom období sa rušne tohoto radu používajú na tratiach ŽSR už len veľmi málo.

MDPaT 12.11.1998

Použitie - vlaky osobnej dopravy:
 • Čierna nad Tisou - Čop (Ukrajina) - oba páry rýchlikov
 • Niekedy tento rad môže byť používaný v prípade poruchy niektorého iného rušňa, ak tam nie je niektorý iný na odvoz...napr. na tratiach Košice - Žilina alebo Kysak - Plaveč.
 • Použitie - vlaky nákladnej dopravy:
 • Bánovce nad Ondavou - Maťovce - ale môže byť videný ako ťahajúci miestne nákladné vlaky (spolu s dieselovými rušňami radu 721). 
 • Košice - Čierna nad Tisou (190) - len ako rezervná jednotka pre miestne nákladné vlaky, opäť s radom 721. 
 • Žilina - služba vnútri uzlu (v máji 1999 bol tiež videný 140.001)
 •  

  číslo rušňa rušňové depo pracovisko
  140 001  Žilina Púchov
  140 042  Čierna nad Tisou  
  140 045  Žilina  
  140 047  MDC Bratislava - uchovávaný ako historický inventár  
  140 052  Čierna nad Tisou  
  140 058  Žilina  
  140 059  Žilina  
  140 062  Čierna nad Tisou  
  140 064  Spišská Nová Ves   
  140 067  Žilina  
  140 068  Košice Prešov
  140 076  Košice Michaľany
  140 079  Spišská Nová Ves   
  140 087  Žilina  
  140 097  Spišská Nová Ves   
  140 099  Košice Košice

    ( Zdroj )

  Prezývky: Bobina
  Bobina nulka

  ( Zdroj )


  Späť / Back Nasledujúci / Next
  Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 29-XI-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/140.htm )