Hlavní údaje: 210

Hlavní údaje: 210

Původní řadové označení ČSD S 458.0
Současné řadové označení 210
Označení výrobce 51 E 0, 1, 2, 3
Výrobce Škoda Plzeň
Počátek dodávek 1973
Počet vyrobených vozidel 74
Počet vozidel ve stavu ČD 37
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průměr hnacích dvojkolí 1050 mm
Délka přes nárazníky 14 400 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 880 kW
Nejvyšší rychlost 80 km/h
Služební hmotnost 64 t
Trakční systém - střídavý 25 kV, 50 Hz

Vznik a popis

Ukončení provozu parních lokomotiv, vysoká energetická náročnost a velká úroveň vnějšího hluku v městských aglomeracích byly hlavní důvody, které vedly k vývoji elektrických posunovacích lokomotiv. V koncepci elektrických lokomotiv 2. generace pro Československé státní dráhy se uvažovalo s vývojem posunovacích stejnosměrných i střídavých elektrických lokomotiv v maximálně unifikovaném provedení.
Vzhledem k akutní potřebě objednalo federální ministerstvo dopravy vývoj prototypové lokomotivy v roce 1971 po ověření dobrých pracovních vlastností stejnosměrných posunovacích lokomotiv řady E 458.0 ( 110 ). Závod Elektrické lokomotivy ŠKODA Plzeň vyvinul a vyrobil prototyp počátkem roku 1973 a téhož roku byl po úspěšných ověřovacích zkouškách dodán ČSD. Prvních třicet sériových lokomotiv vyrobili v Plzni ještě v roce 1973, další v letech 1983 a 1988.
V souladu se zadáním vychází mechanická část z uspořádání stejnosměrných posunovacích lokomotiv. Lokomotivy jsou kapotové se střední kabinou strojvedoucího, která má dva diagonálně umístěné řídicí pulty. Na střeše kabiny strojvedoucího je sběrač proudu polopantografové konstrukce. Nízké, v přední části zúžené kapoty, umožňují dobrý výhled strojvedoucího při posunu i snadný přístup k trakčnímu zařízení. Podvozky jsou rovněž unifikované s lokomotivami řady E 458.0 ( 110 ), liší se pouze úpravami uložení trakčních motorů typu TE 006.
Elektrická část lokomotivy má moderní koncepci - jako první sériová lokomotiva měl tento typ tyristorovou regulaci. Do silového obvodu trakčního usměrňovače jsou zapojeny dva tyristorové antiparalelní fázově řízené regulátory napětí a dva diodové můstky zajišťující plynulou změnu trakčního proudu. Transformátor uložený pod kabinou strojvedoucího nemá odbočky. Trakční obvody a kombinované zapojení stejnosměrných trakčních motorů a jejich buzení umožňují normální jízdu v plném rozsahu tratových rychlostí a dva režimy pomalé jízdy pro posun a rozpouštění vozů na svážném pahrbku.
Lokomotivy mají na čelech zásuvky pro elektrické vytápění pro umožnění vedení lehkých osobních vlaků v zimním období.
Podobně jako u stejnosměrných posunovacích lokomotiv je i u lokomotiv střídavých odlišné barevné provedení prototypových a sériových lokomotiv. U prototypových lokomotiv spočívalo základní barevné řešení v kombinaci dvou odstínů modré (modř návěstní byla na kapotách a spodní části kabiny strojvedoucího a modř světlá na horní části kabiny). Rám lokomotivy, podvozky a boční a narážecí ústrojí bylo černé s bílým olemováním talířů nárazníků a bočních ploch obručí. Ozdobné pruhy na přední části kapot byly světle modré. Zábradlí a madla byla žlutá (žluť chromová). Sériové lokomotivy měly základní kombinaci ve stejném členění barev červeno - krémovou (červeň rumělka světlá a krémová světlá). Rám lokomotivy a střecha kabiny byly šedé (šeď střední). Tažné a narážecí ústrojí bylo černé. Sběrač proudu byl oranžový (oranž návěstní).
U prototypové lokomotivy byla v roce 1990 ve výrobním závodě rekonstruována elektrická výzbroj a lokomotiva je přečíslována na 209.001. Zajímavou rekonstrukcí, která byla počátkem roku 1991 ověřena v lokomotivním depu České Budějovice na lokomotivě 210.026, je úprava pro možnost cizího napájení na neelektrizovaných tratích z baterií umístěných v zavazadlovém voze.

Zdroj:173

URL o rušňoch ŽSR radu 210

  • Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • Ľubora Bánika

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 02-X-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 26-I-2002
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/210-2.htm )