Rušne radu
750

750.365-9 v žst. Wien Südbf (február 1999/44 kB) Rušeň ZSSK loco 750.365-9 v žst./at station Wien Südbf (február 1999)
© Addams
750.183-6 v žst. Nitra (20040527/5 -> 134 kB) Rušeň ZSSK loco 750.183-6 v žst./at station Nitra
© Addams (20040527-181852)
750-753/zsr750tt.jpg © Európsky železničný server

  • URL o rušňoch ŽSR radu 750 servra Lokomotivní depo ( foto , text )
  • URL o rušňoch ŽSR radu 750 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • LOKOMOTIVY ŘADY 750 u ČD a ŽSR

  • Spä» / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 02-III-2010
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/750.htm )