Rekonštruovaný rušeň radu
797

Ladislav Jambor

Na konci roka 1991 bol v Rušňovom depe Vrútky zahájený program re­konštrukcií a modernizácií motorových posunovacích rušňov radov 700702 . Prvým zrealizovaným projektom sa stal prototyp akumulátorového posunovacieho rušňa SAM - 199.401, ktorý možno vidieť na posune v depe Vrútky. Druhým v poradí je prototyp dieselelektrického posunovacieho rušňa 797.401 (T 212.2501). Zároveň prebiehajú práce na stavbe zdokonalenej série akumulátorových posunovacích rušňov určených pre rušňové depá ŽSR.
Rušeň 797.401(T 212.2501) vznikol rekonštrukciou stroja T 211.1546 (pôvodne 0796). Vozidlo je usporiadané ako dvojnápravové s oboma hnacími nápravami. Kabína vežového typu je uložená bližšie ku zadnému čelníku. Pod prednou dlhšou kapotou sú umiestnené hlavné agregáty - spaľovací motor, trakčný alternátor, kompresor, bloky vodných chladičov a príslušenstvo. Pod kratšou zadnou kapotou je uložený nosník trakčného motora, ručná brzda a 2 hlavné vzduchojemy s objemom 150 l.
Na vozidle je zabudovaný spaľovací motor LIAZ M 637 - štvordobý, preplňovaný, vodou chladený stojatý šesťvalec výkonu 189 kW pri otáčkach 2050 miw-1. Spojenie motora a hlavného alternátora typu A 355 S 04 zabezpečuje pružná spojka Kublo. Striedavé napätie z trakčného alternátora je privádzané do trakčného usmerňovača a po usmernení cez prepí­nač smeru ku trakčnému motoru. Trakčný motor typu TE 005 je uložený pozdĺžne v ráme vozidla nad zadnou nápravou. Prenos krútiaceho mo­mentu zabezpečuje kardanový hriadeľ, rozvodová prevodovka s jedným párom ozubených kolies a prevodovým pomerom 68 : 23 a cez pôvodné kardanové hriadele tiež pôvodné nápravové prevodovky s kužeľovými ozubenými kolesami a prevodovým pomerom 57:17.
Spaľovací motor s príslušenstvom, trakčný alternátor a kompresor sú uložené vo vlastnom ráme, ktorý je prostredníctvom silentblokov uložený pružne v ráme rušňa. Na spaľovacom motore je v prednej časti upevnený dobíjací alternátor, v zadnej časti spúšťač-štartér. Chladiace bloky vodného okruhu sú umiestnené v prednej časti kapoty po oboch stranách.
Prvky elektrickej výzbroje, kontrolné a riadiace prístroje sú uložené v ka­bíne, v trakčnom a pomocnom rozvádzači a riadiacom pulte. Použitá je unifikovaná kabína, určená pre všetky typy rekonštruovaných rušňov na pojazde radov 700 až 702. Kabína je uložená takisto pružne v ráme rušňa. Vstup do kabíny umožňujú dvoje bočných dverí a schodíky.
Ovládanie rušňa je možné postojačky alebo posediačky - na oboch stranách kabíny sú otočné sedačky.
Mikroklimatické parametre na stanovišti zabezpečuje v zimnom období teplovodné vykurovanie od spaľovacieho motora, v letnom období klimatizačné ventilátory a tropická strecha, ktorá zabraňuje priamemu ohrevu strechy kabíny od slnečného žiarenia. Čelné okná kabíny sú vybavené elektricky poháňanými stieračmi s cyklovačmi:
Zdrojom stlačeného vzduchu na rušni je kompresor 3 DSK 75 poháňaný od remenice alternátora klinovými remeňmi. Zapínanie a vypína­nie kompresora zabezpečuje elektromagnetická spojka. Vzduchojemy a väčšina prvkov vzduchového okruhu je zhodná s pôvodným rušňom.
Vozidlo je vybavené samočinnou brzdou systému Westinghouse s rozvádzačom umiestneným vpravo pri zadnej náprave. Na ovládanie slúžia brzdiče Dako BS 2, ktoré sú spolu s brzdičmi priamočinnej brzdy Dako BP umiestnené v kabíne po stranách riadiaceho pultu. Sériové rušne budú vybavené brzdou systému Dako a alternatívne i elektrodynamickou zastavovacou brzdou.
Po stranách hlavného rámu sú uložené v ľavej časti naftová nádrž obsa­hu 180 l a v pravej časti batériová skriňa. V nej sú uložené dve olovené batérie typu 12 D 3, ktoré napájajú riadiace obvody jednosmerným napätím 24 V.
Elektrický výkon je regulovaný budením trojfázového alternátora, čo zabezpečuje elektronický regulátor výkonu RV 01 od NES N. Dubnica pri 8 otáčkových stupňoch. Otáčky spaľovacieho motora sú nastavované elektromechanickým stavačom. Jednotlivé otáčkové (výkonové) stupne sú zadávané bezkontaktným kontrolérom v riadiacom pulte.
Po ukončení prototypových skúšok sa predpokladá vykonávanie ďaľších rekonštrukcií, o ktoré majú záujem hlavne prevádzkovatelia podnikových vlečiek.

Technické údaje rušňa 797.401

Rozchod 1435 mm
Prenos výkonu elektrický, zmiešaný
Výkon dieselového motora 189 kW
elektrický výkon 140 kW
dĺžka cez nárazníky 7240 mm
dĺžka cez čelníky 6000 mm
max. rýchlosť 40 km/h
max. šírka 3053 mm
max. výška 3757 mm
max. ťažná sila 83 kN
trvalá ťažná sila 53,5 kN
rýchlosť pri trvalej ťaž. sile 7,5 km/h
hmotnosť 24 t

(Železnice, 2/1994)

 


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-II-2001
Posledná aktualizácia / Last update : 28-VII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/797.htm )