Dieselové motorové vozne radu
810.8

Širokorozchodný (1520 mm) motorový vozeň 810 801-1 Širokorozchodný (1520 mm) motorový vozeň 810 801-1
Broad Gauge (1520 mm) motor car 810 801-1
(RD/Loc depot Maťovce 25. I. 2002)
©
Addams
CD810875.jpg © Európsky železničný server

 

 


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 29-VII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/810.8.htm )