Dieselové motorové vozne radu
820

820/zsr820mc.jpg
© Európsky železničný server

Ešte ich môžeme stretnúť
Marek OCHOTNICA

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 23/2002 časopisu Ž-Semafor z 4. XII. 2002)

  • URL o vozňoch ŽSR radu 820 servra Lokomotivní depo
  • URL o vozňoch ŽSR radu 820 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • Diskusia o vozňoch radu 820 (K-Report)

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 29-VII-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/820.htm )