Dieselové motorové vozne radu
850

Motorový vozeň 850002-7 v žst. Bratislava-Nové Mesto ako hnacie vozidlo meracieho vozňa
20010614 Bratislava-Nové Mesto - Motorový vozeň 850002-7 ako hnacie vozidlo meracieho vozňa
20010614 Bratislava-Nove Mesto - Motor car 850002-7
© Addams

Rušňovodiči z Trenčianskej Teplej zachránili svoju mašinku
Bohuslav ŠINDLER

V minulosti bol blízky vzťah rušňovodiča ku “svojej mašinke" bežný S odstupom času však tento vzťah veľa rušňovodičov pokladá za prežitok. Často je možno počuť názory typu - dajte nám kvalitné prostriedky a my ten vlak odvezieme. Nechceme krivdiť poctivým výnimkám, ku ktorým patrí napríklad skupina rušňovodičov v RD Trenčianska Teplá, ktorá mala niekoľko rokov pridelený motorový vozeň 850.036-5. Vzorne sa oň starali, až ho 31. marca 1998 pristavili do ŽOS Zvolen, a. s., na vykonanie MH opravy. Na vynovený motorový vozeň sa rušňovodiči tešili, lenže o sedem mesiacov prišiel návrh na zrušenie kvôli zlé mu technickému stavu skrine.
Vozidiel radu 850 je na ŽSR nadbytok. Súčasne ale na mnohých z nich je potrebné vykonať hlavnú opravu - MH. Časť vozidiel je dlhodobo odstavená pre poruchy, najčastejšie spaľovací motor, hydraulická prevodovka, nápravové prevodovky. Zvyšok by nepokryl prevádzkovú potrebu, takže v podstate je jedno, na ktorom vozidle sa vykonáva oprava a ktoré sa navrhne na zrušenie. Po rozhodnutí o zrušení motorového vozňa 850.036-5 požiadali spomenutí rušňovodiči vedenie RD Trenčianska Teplá, aby sa pokúsilo vozidlo zachrániť v prevádzke.
Po prehodnotení technického stavu i ostatných vozidiel sa pôvodné rozhodnutie zmenilo a v priebehu roka 1999 sa na motorovom vozni vykonala MS oprava v RD Trenčianska Teplá v kooperácii so ŽOS Zvolen. Nad rozsah MS opravy došlo na vozidle k ďalším úpravám, ako boli napríklad upevnenie strešných žľabov nad okná, pre­miestnenie ovládacích prvkov hydraulickej prevodovky H75OM, úprava prídavných kúrení a stolíkov na stanovištiach rušňovodiča. Tiež sa upravilo napájanie AKB prípojných vozňov osadením meniča PM40, osadila sa EKO-vaňa na zabránenie úniku ropných produktov zo spaľovacieho motora a hydraulickej prevodovky, kompletne sa vymenila podokenná časť interiérového obloženia a podlahová krytina v celom vozni. Okrem iného sa ešte kompletne zrenovovali riadiace pulty po stránke funkčnej aj ergonomickej a vykonala povrchová úprava súčastí elektrovýzbroje hlavného rozvádzača, pultov. Pri úpravách RD Trenčianska Teplá spolupracovalo s NES Nová Dubnica a ŽOS Zvolen .
Vozidlu sa podarilo dať staronový náter, aký mali motorové vozne radu 286.0, keď začínali jazdiť na tratiach ČSD. Nákresy navrhovaného farebného riešenia pripravili a spracovali zamestnanci rušňového depa z materiálov poskytnutých partnermi z Pars Šumperk a RD Žilina.
Ďalšími vozidlami v staronovom kabáte sú 850.014-2 po MH oprave; ktorá bola ukončená 8. decembra minulého roku v ŽOS Zvolen a 850.004-3 po MS oprave, ktorá j e v prevádzke od 7. júna. V rámci estetického zosúladenia s prípojnými vozňami radov 020 a 050, bol podľa schváleného vzoru vozidla radu 850 obnovený náter na vozni 050.164-3. Uvedené vozidlá sú nasadené na ramenách Trenčianska Teplá ­ Topoľčany a Trenčianska Teplá - Vlársky Průsmyk.
Podmienky na vykonanie MS opravy nevznikali v RD Trenčianska Teplá zo dňa na deň. V prvom rade potrebujete zapá­lených remeselníkov - odborníkov. Radi by sme za všetkých, dúfam, že sa ostatní neurazia, menovali Daniela Reháka a Rudolfa Kováča. Bez nich by opravy v takom rozsahu nebolo možné v RD vykonávať. Pri oprave vypomohol vo voľnom čase i kolektív rušňovodičov, ktorí mali vozidlo pridelené v turnuse.

(Ž-Semafor 15/2000)

850-854/zsr850tl.jpg
© Európsky železničný server

URL o vozňoch ŽSR radu 850 servra Lokomotivní depo

URL o vozňoch ŽSR radu 850 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 29-VII-2004
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/850.htm )