Rušňové depo Zvolen

Vo Zvolene súťažili historické rušne
TASRSme13.09.2004 , ZVOLEN - Vo zvolenskom rušňovom depe sa cez víkend pretekali historické parné rušne. V deviatich disciplínach súťažili železničiari zo Slovenska, Maďarska a Česka. Súťaž vyhrala Ostrava pred Vrútkami a Zvolenom. Súťažilo sa v deviatich disciplínach.
Celkoví víťazi boli najrýchlejší aj v šprinte, a to napriek tomu, že ich lokomotíva radu 300 bola zo všetkých najstaršia a vyrobili ju už pred sto rokmi.
Súčasťou súťaže pod názvom Nostalgia v oblakoch pary bola výstava súčasných a dobových koľajových vozidiel a výtvorov železničných modelárov. Pre zberateľov pripravili príležitostnú pečiatku a rôzne zberateľské kuriozity.
Záujemcovia mohli nazrieť do dobových železničných vagónov, jedálneho vozňa a vlakovej pošty z muzeálnych expozícií slovenských a maďarských železníc.

Ako sa to vlastne začalo

Desana MERTINKOVÁ

Rušňové depo vo Zvolene začalo svoju kariéru v roku 1872, keď bola ukončená výstavba trate Zvolen - Vrútky, ktorá spojila Uhorskú severnú železnicu s Košicko-bohumínskou železnicou. Vtedajšia nová výhrevňa sa nachádzala v terajšom koľajisku nákladnej stanice Zvolen a jej súčasťou bola i vodáreň s parným kúpeľom pre personál.
Následný rozvoj dopravy a rozšírenie zvolenskej železničnej sta­nice na prelome storočí sa vynútilo situovať výhrevňu v novej loka­lite, prakticky tam, kde stojí depo dnes. Tento problém sa riešil postupnou výstavbou nových objektov v rokoch 1900-1918.
Počiatky motorovej trakcie v obvode výhrevne sťahajú na začia­tok 30-tych rokov, keď sa na viacerých tratiach začali objavovať prvé koľajové autobusy. Zaujímavou kapitolou sú aj pancierové vlaky , spomeňme aspoň vlaky Štefánik, Hurban a Masaryk z ob­dobia SNP.
Motorizácia v dnešnej podobe sa v zvolenskom rušňovom depe začala prakticky v rokoch 1962-1964 dodávkou 10 rušňov radu T 678.0 pre nákladnú dopravu a 24 rušňov T 679.0 pre osobnú dopravu. Definitívny koniec parnej prevádzky však priniesol až rok 1976.

(Ž-Semafor 18/2000)


Späť / Back Strana vytvorená / Site created: 06-XI-2000
Posledná aktualizácia / Last update: 07-XI-2004

( rdzv1.htm )