Železničná mapa východného Slovenska
Railmap of East Slovakia

Bratislava Vysoké Tatry / High Tatra's
mapa od / map since : 2. II. 2003
  2. III. 2003
  15. VI. 2003
  19. VII. 2004
  10. XII. 2006
  10. IX. 2007
  4. X. 2009
  13. XII. 2009