Železničná mapa Slovenska
Railmap of Slovakia

Bratislava Vysoké Tatry / High Tatra's
mapa k ARN 1998 / ARN 1998 map žel. sieť v roku 1903 / railway network
mapa do 1. II. 2003 / map up to 1. II. 2003  
mapa od / map since : 2. II. 2003
  5. II. 2003
  17. II. 2003
  2. III. 2003
  15. VI. 2003
  14. XII. 2003
  19. VII. 2004
  13. X. 2004
  15. XI. 2004
  18. I. 2005
  10. XII. 2006
  10. IX. 2007
  4. X. 2009
  13. XII. 2009