Železničná stanica
Railway station
Senec
(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)
(This is not Official ZSR Page)
( pohľad na stanicu zo satelitu )
( Sattelite View )

Prijímacia budova - pohľad od juhozápadu (146 kB, © M. Kožuch)

11.02.2016 - Úsek trate Reca - Bratislava (celý žel.uzol) je súčasťou BID , v záujme funkčnosti ktorej sú osadzované automaty a označovače cestovných lístkov. Na nástupišti pribudli 2 označovače a 1 automat. Ich sprevádzkovanie snáď dlho nepotrvá...

V meste Senec a jeho okolí bol v r. 2010 natočený a koncom roku 2011 na STV1 odpremiérovaný televízny seriál Gympel.TV , ktorého niektoré úseky sú i zo samotnej stanice:

   
GYMPEL.TV (4/13, železničná časť)
20111008/18:20
  GYMPEL.TV (6/13, železničná časť)
20111025
  GYMPEL.TV (7/13, železničná časť)
20111105/18.08

 

Prijímacia budova - pohľad od severovýchodu (96 kB)   Prijímacia budova - pohľad od severozápadu (90 kB)   Prijímacia budova - pohľad od juhozápadu (146 kB)   Prijímacia budova - pohľad od juhovýchodu (142 kB)
Prijímacia budova - pohľad od severovýchodu
Passenger Building - View from NorthEast
© M. Kožuch 8. V. 2002
  Prijímacia budova - pohľad od severozápadu
Passenger Building - View from NorthWest
© M. Kožuch 26. V. 2002
  Prijímacia budova - pohľad od juhozápadu
Passenger Building - View from SouthWest
© M. Kožuch 8. V. 2002
  Prijímacia budova - pohľad od juhovýchodu
Passenger Building - View from SouthEast
© M. Kožuch 8. V. 2002
             
Galantské zhlavie, km 80,4 (117 kB)   Niekdajšie stavadlo v km 80,4 (181 kB)   Niekdajšie stavadlo v km 79,4 (120 kB)   Bratislavské zhlavie, km 79,4 (136 kB)
Galantské zhlavie, km 80,4
Hub of Galanta's Side, km 80,4
© M. Kožuch 26. V. 2002
  Niekdajšie stavadlo v km 80,4
© M. Kožuch 26. V. 2002
  Niekdajšie stavadlo v km 79,4
© M. Kožuch 26. V. 2002
  Bratislavské zhlavie, km 79,4
Hub of Bratislava's Side, km 79,4
© M. Kožuch 26. V. 2002
             
Vodárenska veža (117 kB)   132761k (15,5 kB -> 1,28 MB)   132761r (15,5 kB -> 1,28 MB)    
Vodárenska veža
© M. Kožuch 26. V. 2002
  Staničná budova v počiatkoch svojej existencie *
Passenger Building - Early Years *
scan: © M. Kožuch
graf. úprava: © Addams
  Prijímacia budova - pohľad od juhovýchodu
Passenger Building - View from SouthEast
© freeboy-sc 6. XII. 2008 **
   

Odkazy/Links:

* Veľká fotografia je dostupná len na Rail CD / Big photo is at Rail CD available only
** Veľká fotografia je dostupná len on-line / Big photo is on-line available only


Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 13-V-2002
Posledná aktualizácia / Last update : 13-2-2016
(132761.htm)