Elektrifikácia trate Břeclav (ČD) - Kúty - Bratislava - Nové Zámky - (Komárno - Komárom (MÁV)) - Štúrovo - Szob (MÁV)

História striedavej trakcie na Slovensku sa začala písať 10.11.1967, keď prišiel prvý slávnostný vlak v elektrickej trakcii z Brna do Bratislavy vedený rušňom S489.0087. Rušňovodičská čata Ferdinand Tomčík - Igor Nádaždy z depa Bratislava hlavné vtedy doviezla prvý slávnostný elektrický vlak do Bratislavy s príchodom 10.30 hod. V tom čase bola dokončená rekonštrukcia prvého bratislavského tunela, druhý bol vylúčený až do roku 1969 pre úpravy pred montážou trolejového vedenia.
31.1.1969 bola slávnostne otvorená elektrická prevádzka Bratislava - Štúrovo. Slávnostný vlak odviezla S499.0028.
27.9.1969 bola dokončená elektrifikácia Nové Zámky - Komárno, pričom trolejové prepojenie s MÁV vtedy ešte nebolo realizované.
Elektrifikácia pokračovala, boli zelektrifikované hraničné železničné prechody ČSD - MÁV: 22.12.1971 Štúrovo - Szob (MÁV) a 24.5.1972 Komárno - Komárom (MÁV).
22.4.1991 je otvorená elektrická prevádzka Rusovce - Rajka (MÁV), kde prvý nákladný vlak viezol rušeň ešte označený ako S499.0027. Nasledujúci deň odviezol do Rajky prvý oficiálny vlak ako Os 2381 rušeň 240.024.

Prameň:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť