Mosty na trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Pri stavbe trate Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice bol postavený 1 železobetónový most dlhý 14 m a 16 priepustí. Zaťažkávacia skúška železobetónového mosta sa vykonala 18.6.1909. Trať bola otvorená 27.7.1909.
V 1943 bola odovzdaná do užívania nová staničná budova v Trenčianskych Tepliciach v mieste bývalej zastávky Trenčianske Teplice-kúpele. V tejto súvislosti bola zvýšená poloha železobetónového mosta.
Súčasná poloha železobetónového mosta dĺžky 16,5 m cez rieku Tepličku je v km 5,215.

Pohľad na most v km 5,215, foto Miroslav Kožuch, 24.6.2006 Vstup trate na most v km 5,215, foto Miroslav Kožuch, 24.6.2006

Pramene:


Strana vytvorená : 3. VII. 2006
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku