Železničná trať / Railway line
Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá
(TREŽ)
(rozchod koľají/line gauge: 760 mm)
(napäťová sústava/Power supply: = 600 V)

27. VII. 1909   sprevádzkovanie trate / line opening
11. XII. 2011   zastavenie dennej osobnej dopravy/daily passenger transportation canceling
    ukončenie prevádzky vlakov ZSSK / ZSSK train traffic canceling
    začiatok nepravidelnej prevádzky vlakov ČHŽ / facultative ČHŽ train traffic beginning

Zoznam staníc / Station list


100 rokov Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ)
STV1 20090628/19:35 hod.
       
         
         

prev. dĺžka 5, 859 km.

( Zdroj/Source : 27/1925/604 )

prev. dĺžka Tr. Teplice - Tr. Teplá - Vl. průsmyk 13, 104 km.

( Zdroj/Source : 27/1925/602 )

Železničná spoločnosť buduje sieť nových zákazníckych centier

Električka premáva
Nový ČasStreda, 18. Október 2000 (hc) - Trenčianske Teplice sú známe nielen liečebnými kúpeľmi, ale aj staručkou električkou. Takmer 91-ročná električka sa v týchto dňoch podrobila dvojmesačnej rekonštrukcii a komplexnej výmene železničného zvršku. Na obnovení premávky stroja, ktorý spája železničný uzol s mestom Trenčianske Teplice, sa zúčastnili prednosta Správy železničných tratí a stavieb v Trenčíne Ing. Marián Čonka, zástupcovia Minis-terstva dopravy SR, Riaditeľstva železníc SR a Železničného vojska. ....

Do Trenčianskych Teplíc opäť vlakom
Rýchlejšie do kúpeľov
PravdaTRENČIANSKE TEPLICE, PIATOK 13. október 2000 mk - Po siedmich mesiacoch nútených prázdnin začal vo štvrtok opäť premávať úzkorozchodný elektrický vláčik medzi Trenčianskou Teplou a kúpeľmi Trenčianske Teplice.
Pre opotrebovaný traťový zvršok sa tu koncom zimy vykoľajila vlaková súprava, a tak 7. marca premávku na tejto trati zastavili.
"Rekonštruovaná trať umožní vyššiu rýchlosť vlakovej súpravy, čo pre cestujúcich prinesie predovšetkým skrátenie cestovného času. Pôvodne trvala cesta z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc 25 minút, teraz to bude iba 19. Aj kvalita jazdy bude iná, koľaje sú už zvarované, jazda teda nie je taká nárazová," povedal Alojz Pružinec, prednosta železničnej stanice Trenčianska Teplá . Cez pracovný deň sa na tejto trati prepraví osemtisíc ľudí, počas víkendov alebo sviatkov až 12-tisíc. V čase výluky zabezpečovali náhradnú dopravu autobusy, za čo museli Železnice SR zaplatiť nemalé peniaze. ...

lokomotivka.kgb.cz/1000.html - Po několikaměsíční rekonstrukci bude 1. X. 2000 zahájen provoz na úzkorozchodné trati Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Doprava zde byla zastavená od 7. března 2000, samotná oprava začala 26. června. Opravu tratě provedlo železniční vojsko z útvaru Dolný Kubín s využitím techniky Čiernohronské železnice (úzkorozchodná podbíječka, výsypné a plošinové vozy). Na přibližně osmdesáti procentech tratě byl původní svršek nahrazen svrškem S49. "Električky" tak zkrátí jednu cestu na šestikilometrové trati z 25 na devatenáct minut.

Rekonštrukcia trate Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice potrvá do 20. septembra 2000

Cestovný čas sa skráti o šesť minút

Miroslav PAVLÍK

Podľa historických prameňov prvé konkrétne plány na výstavbu železničnej trate medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami sú z roku 1896. Trať sa však začala stavať až začiatkom roka 1908. Prvá jazda sa konala 27. júla 1909 '"za veľkej slávy početného obecenstva". V ten deň sa vozilo zdarma na vyzdobenej električke. "Matky zalamovali rukami, aby sa deťom na čertovskom vynáleze nič nestalo".

Ž-Semafor 18/2000

21.9.2000 by malo Železničné vojsko z Dolného Kubína ukončiť obnovu železničnej trate Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Naša obchodno-prepravná správa na túto skutočnosť zareagovala tak, že sme si v súčinnosti s Divíziou železničných koľajových vozidiel Bratislava nechali prepočítať nové jazdné doby pre obnovenú trať a výsledok nás príjemne prekvapil, čím sa vraciame do cestovného poriadku spred 3 rokov.

Ing. Jaroslav Polák
pracovník pre objednávku vlakov
zástupca prednostu DOP OPS OP Žilina (21.8.2000)

Dokument dodal: Martin Šildberger

Tramvaj nebo železnice?

Ivo Mahel

Jedněmi z nejstarších a zároveň nejvýznamnějších termálních lázní na Slovensku jsou Trenčianské Teplice. Podle archeologických nálezů z mladší doby kamenné v blízkém okolí se soudí, že o existenci zdejších léčivých pramenů věděli lidé už několik tisíc let před naším letopočtem, První písemná zmínka o zdejších minerálních pramenech je z roku 1247, ale existence lázeňských zařízení je doložena “až" v roce 1488. V té době ovšem zdejší lázně obnášely jen oplocená termální jezírka u pramenů. Přestože se zprávy o léčivém účinku zdejších pramenů šířily daleko za hranice Uher, bylo zde dlouho jen primitivní zařízení a ubytovací kapacity zcela chyběly. První hostinec tu je doložen až v roce 1623, dřevěné budovy nad prameny byly vybudovány během 17. století. Větší rozvoj lázní nastal od poloviny 18. století a pak zejména po roce 1835, kdy se jejich majitelem stal vídeňský finančník baron Juraj Sina. Buď jak buď, ale v každém případě letos v červnu Trenčianské Teplice slavily 640 let své existence.
Existence a provoz lázní nutně souvisel s dopravou: V roce 1842 tu byl zřízen poštovní úřad a první dostavníkové spojení na nejbližší nádraží - do Starého Města u Uherského Hradiště. ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(Železnice 5/95)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
¤
Kilometer
position due to
Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 5, 427 139261 oo Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice kúpele; Trencsénteplicz fürdö
1 4, 837 139360 xx xo Trenčianske Teplice zastávka Trenčianske Teplice obec; Trencsénteplicz közs.
2 4, 283 139469 xx xo Trenčianske Teplice sídlisko z Trenčianske Teplice z.; Trencsénteplicz mh.
4 1, 592 139162 xx xo Trenčianska Teplá zastávka  
5 0, 530 139063 xx xo Trenčianska Teplá obec z Hölak mh.
6 0, 000 138867 xx oo Trenčianska Teplá [ 120 , 123 , 124 ] Teplá-Trenčianske Teplice; Mölak Trencsénteplicz; Hölak Trencsénteplicz

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

( ŽSR )

číslo trate/Line No. od/since
381 ????
122 1993

Odkazy/Links:

 • Z histórie TREŽ
 • 75 ROKOV TRENČIANSKO-TEPLICKEJ ELEKTRIČKY
 • 90 LET TRENČIANSKÁ TEPLÁ - TRENČIANSKE TEPLICE
 • Úzkorozchodná električka
 • VÝROČIE "ELEKTRIČKY" DO TRENČIANSKYCH TEPLÍC - článok bol vydaný v časopise K-Report č.14/1999 (bolo mi zakázané zverejneniť ho na tomto mieste)
 • Strana Martina Šildbergera o TREŽ
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Zdroje: 1 , 33


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-XII-2012
  (h122.htm)