Mosty na trati Čadca - Makov

Stavba železnice Čadca - Makov začala v roku 1913. Trať bola slávnostne odovzdaná 9.7.1914.

Povodeň v roku 1925
Povodňou v roku 1925 bolo dotknutá aj trať Čadca - Makov. 3.8.1925 bol podomletý most cez Kysucu v km 4,995. Úplne odplavený bol stredný pilier, takže obe na ňom ležiace železné konštrukcie rozpätia 20,8 + 12,0 m sa zrútili. Menšia plechová konštrukcia bola vodou odplavená asi 10 m dolu prúdom a pootočená kolmo na smer trati. Väčšia priehradová konštrukcia zostala visieť na opore.
Pri rekonštrukcii boli obe celkom neporušené konštrukcie boli zdvihnuté a uložené na dočasné bárky tak, aby bola umožnená stavba nového piliera v otvorenej jame. Doprava bola prerušená asi na 14 dní.

Mosty počas 2.svetovej vojny
Tesne pred príchodom frontu, Nemci podmínovali všetky mosty na trati a niekoľko dní pred ústupom ich vyhodili. Na trati bolo zničených 7 mostov, ktoré opravili železniční zamestnanci (Pravda 147/21.8.1945).
Pre konštrukciu zničeného mosta cez Kysucu v km 5,0 bola použitá doplnená železná priehradová konštrukcia z roku 1912, pochádzajúca zo zničeného mosta cez Varínku v ľavej koľaji km 239.628.
Zničený železničný most v Rakovej bol opravený do 6.7.1945, kedy prešiel miestnou stanicou slávnostne vyzdobený vlak. Železniciarov, ktorí konali skúšobnú jazdu, na stanici privítal predseda MNV Ján Paštrnák. 7.7.1945 sa obnovila doprava Čadca - Staškov (Deň 45/7.7.1945).
16.7.1945 bola obnovená pravidelná preprava osôb, batožín a spešnín na celej trati Čadca - Makov (Deň 55/19.7.1945).

Nové mosty
Nové mosty cez Čierňanku v Čadci (km 0,514) a Kysucu (km 0,854) v Čadci postavil podnik Železničné staviteľstvo Bratislava, závod 02 Žilina. Most cez Kysucu bol prvým spojitým mostom s 3 poliami v oblúku, kde sa použilo priame upevnenie koľaje.

Opravy mostov Slovenskými tunelmi, s.r.o. Bratislava-Lamač
Oprava mosta v km 0,514 trate Čadca-Makov v 10/97 vykonal Slovenské tunely, s.r.o. Bratislava-Lamač.
Oprava mosta v km 0,854 trate Čadca-Makov v 11/97 vykonal Slovenské tunely, s.r.o. Bratislava-Lamač.
Oprava mosta v km 9,400 trate Čadca-Makov (Staškov) v 11/97 vykonal Slovenské tunely, s.r.o. Bratislava-Lamač.

Rekonštrukcia mosta v km 11,812
OR Trnava-AO Žilina znížil na úseku trate medzi žst.Staškov - žst.Turzovka, od km 11,780 po km 11,830, v dĺžke 0,050 km, od 29.5.2007 11:00:00 hod. pôvodnú traťovú rýchlosť 50 km/h na 30 km/h. Dôvodom bola rekonštrukcia mosta (isi, 21.6.2007).
V dňoch 21.8. (7:30) - 23.8.2007 (14:30) sa na moste v km 11,812 uskutočnila nepretržitá výluka. Práce vykonali OaÚ MO, ŽTS.

Pramene:


Strana vytvorená : 7. II. 2005
Strana aktualizovaná : 3. IX. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku